היכרות עם משולש ישר זווית > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נערוך היכרות עם משולש ישר זווית.

נכיר מושגים הקשורים למשולש ישר זווית, כמו זווית ישרה, ניצבים, ויתר, ונסביר כל אחד מהמושגים. לאחר מכן, נסביר מדוע במשולש ישר זווית שתי הזווית הנוספות שלו, שאינן זוויות ישרות, יהיו תמיד זוויות חדות.

שיעורים לצפייה בחינם

חישוב שטחים הנוצרים בין גרפים
חישוב שטחים הנוצרים בין גרפים
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 7
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 7
סכום זוויות במשולש
סכום זוויות במשולש
משמעות ההסתברות
משמעות ההסתברות
חזקה בעלת מעריך שלילי
חזקה בעלת מעריך שלילי
היכרות עם משולש ישר זווית
היכרות עם משולש ישר זווית
שרטוט גרף של פונקציה קווית
שרטוט גרף של פונקציה קווית

היכרות עם משולש ישר זווית

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים