Idioms - Weather Idioms

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד על Idioms - Weather Idioms.
המבחן באנגלית קרב ופתאום הבנתם שדקדוק והבנת הנקרא לא אומרים לכם כלום? אין לכם ממה לחשוש. כאן בוואלה! סקול פיתחנו שיטת למידה חדשה וייחודית ללימוד אנגלית לכיתה ט' בקלות ובצורה ברורה, בעזרת סרטוני לימוד איכותיים עם הסברים והמחשות תוכלו ללמוד מה זה Idioms - Weather Idioms ואיך משתמשים בזה בצורה קלה ופשוטה. אצלנו תוכלו למצוא את כל החומר של אנגלית לכיתה ט' המועבר ברמה הגבוהה ביותר.

שיעורים לצפייה בחינם

Adjectives Ending in ing and ed - שמות תואר המסתיימים ב- ing  ו- ed
Adjectives Ending in ing and ed - שמות תואר המסתיימים ב- ing ו- ed
Present Simple - הווה פשוט
Present Simple - הווה פשוט
Conditional -Third - משפטי תנאי - תנאי שלישי
Conditional -Third - משפטי תנאי - תנאי שלישי
Conditionals - Overview - משפטי תנאי - סקירה
Conditionals - Overview - משפטי תנאי - סקירה
Present Perfect Simple vs Present Perfect Progressive - הווה מושלם פשוט לעומת הווה מושלם ממושך
Present Perfect Simple vs Present Perfect Progressive - הווה מושלם פשוט לעומת הווה מושלם ממושך
Relative Pronouns/ Clauses - מילות יחס ומשפטי זיקה
Relative Pronouns/ Clauses - מילות יחס ומשפטי זיקה
Present Progressive (Continuous) - הווה ממושך
Present Progressive (Continuous) - הווה ממושך

Idioms - Weather Idioms - ניבים ופתגמים: מזג אוויר

טוען וידאו...
קנה קורס של וואלה סקול

עזרי קורס אנגלית לכיתה ט'

חדשות ועדכונים