שיעורים לצפייה בחינם

דמיון משולשים
דמיון משולשים
פונקציה וגרף המתארים יחס ישר
פונקציה וגרף המתארים יחס ישר
הוצאת גורם משותף
הוצאת גורם משותף
דרכים שונות להצגת נתונים
דרכים שונות להצגת נתונים
שטחים של משולשים דומים
שטחים של משולשים דומים
מבחן מיצב 2012 שאלה 19
מבחן מיצב 2012 שאלה 19
מבחן מיצב 2011 שאלה 21
מבחן מיצב 2011 שאלה 21

שרטוט תיכון במשולש

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים