שיעורים לצפייה בחינם

זויות בין שני ישרים מקבילים וחותך
זויות בין שני ישרים מקבילים וחותך
פתרון משוואות ריבועיות מהצורה: <div class="ltr inline">ax<sup>2</sup>&nbsp;+&nbsp;bx&nbsp;=&nbsp;0</div>
פתרון משוואות ריבועיות מהצורה:
ax2 + bx = 0
התיכון ליתר - משפט הפוך
התיכון ליתר - משפט הפוך
 צמצום שברים אלגברים על ידי הוצאת גורם משותף
צמצום שברים אלגברים על ידי הוצאת גורם משותף
מציאת משוואת ישר על פי גרף נתון
מציאת משוואת ישר על פי גרף נתון
דמיון משולשים
דמיון משולשים
חישוב שטחים הנוצרים בין גרפים
חישוב שטחים הנוצרים בין גרפים

שרטוט גובה במשולש בשיטת הילד והכדור

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים