שיעורים לצפייה בחינם

חלוקת שטחים במשולש על ידי תיכון
חלוקת שטחים במשולש על ידי תיכון
מבחן מיצב 2012 שאלה 20
מבחן מיצב 2012 שאלה 20
מבחן מיצב 2011 שאלה 2
מבחן מיצב 2011 שאלה 2
מבחן מיצב 2012 שאלה 18
מבחן מיצב 2012 שאלה 18
משפט פיתגורס - משמעות אלגברית
משפט פיתגורס - משמעות אלגברית
מבחן מיצב 2011 שאלה 10
מבחן מיצב 2011 שאלה 10
שיפוע - חישוב קצב השתנות של פונקציה
שיפוע - חישוב קצב השתנות של פונקציה

שיפוע - חישוב קצב השתנות של פונקציה

טוען וידאו...

תרגול חינם מתמטיקה לכיתה ח'

אלגברה

 • תכונות כלליות של פונקציה
  • תחומי עלייה וירידה של פונקציה
   • 1.ExerciseAnswers/20180222-17020438תחומי עלייה וירידה של פונקיציה.png
    1
    2
    3
   • 2.ExerciseAnswers/20180409-12040773תחומי_עלייה_וירידה_של_פונקציה.png
    1
    2
    3
   • 3=1;
  • תחומי חיוביות ושליליות של פונקציות
   • 1.ExerciseAnswers/20180409-12041184תחומי_חיוביות_ושליליות_של_פונקציה.png
    1
    2
   • 2=1;
 • הפונקציה הקווית
  • שיפוע
   • השתנות של פונקציה - קצב אחיד ולא אחיד
    • 1.ExerciseAnswers/20180226-16021579השתנות של פונקציה.png
     1
     2
    • 2.ExerciseAnswers/20180409-12044902שינוי_קצב_של_פונקציות.png
     1
     2
    • 3=1;
   • שיפוע - חישוב קצב השתנות של פונקציה
    • 1.ExerciseAnswers/20190618-11063273אלגברה_שיפוע.png
     1
     2
    • 2=1;
   • הקשר בין עלייה וירידה של פונקציה לבין השיפוע
   • חישוב שיפוע בעזרת מדרגות
    • 1.ExerciseAnswers/20180410-16041433חישוב שיפוע בעזרת מדרגות.png
     1
     2
    • 2=1;
   • חישוב שיפוע לפי שתי נקודות
  • ייצוגים שונים של פונקציה קווית
  • שרטוט גרף של פונקציה קווית
   • 1.ExerciseAnswers/20180410-17042106שרטוט_גרף_פונקציה.png
    1
    2
   • 2=1;
  • מציאת משוואת ישר
   • מציאת משוואת ישר על פי גרף נתון
    • 1.ExerciseAnswers/20180411-16042840מציאת משוואת ישר עפ גרף נתון.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת משוואת ישר על פי נקודה ושיפוע
   • מציאת משוואת ישר על פי שתי נקודות
  • תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית
   • 1.ExerciseAnswers/20190701-10072417שאלה_אלגברה_פונקציות.png
    1
    2
   • 2=1;
  • שיטות לסימון פונקציה
   • 1.ExerciseAnswers/20180221-17020143שיטות לסימון פונקציה.png
    1
    2
    3
   • 2.ExerciseAnswers/20180412-12045087שיטות לסימון פונקציה.png
    1
    2
   • 3=1;
  • ייצוג תופעות באמצעות גרפים
  • מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
   • 1.ExerciseAnswers/20180416-17044793מציאת נקודות חיתוך בין שני ישרים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • פתרון אי שוויונות באמצעות גרפים
   • 1.ExerciseAnswers/20180416-17040787פתרון_אי_שווינות_באמצעות_גרפים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • חישוב שטחים הנוצרים בין גרפים
   • 1.ExerciseAnswers/20180417-15043857חישוב שטחים הנוצרים בין גרפים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • סיכום - אי שוויונות ושטחים באמצעות גרף
 • פישוט ביטויים ופתרון משוואות עם מכנה
  • חזרה על כינוס איברים ומשוואות קוויות
   • כינוס איברים דומים (פישוט תבניות)
    • 1.ExerciseAnswers/20180213-17021851כינוס_איברים_דומים.png
     1
     2
     3
    • 2.ExerciseAnswers/20180417-16043043כינוס_איברים_דומים.png
     1
     2
    • 3=1;
   • פתרון משוואות מתקדמות
    • 1.ExerciseAnswers/20180219-12024284פתרון_משוואות_מתקדמות.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • מתי מפשטים
  • משוואות מהצורה a•b•c=0
   • 1.ExerciseAnswers/20190701-11071046שאלה_אלגברה_פישוט_ביטויים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • כפל חילוק וצמצום ביטויים
   • 1.ExerciseAnswers/20180507-17055591כפל,_חילוק_וצמצום_ביטויים.png
    1
    2
   • 2.ExerciseAnswers/20180530-14052863כפל חילוק וצמצום ביטויים.png
    1
    2
    3
   • 3=1;
  • פישוט ביטויים ופתרון משוואות עם מכנה מספרי
   • 1.ExerciseAnswers/20190530-10050830תרגיל_ראשון.png
    1
    2
   • 2=1;
  • תחום הצבה
   • 1.ExerciseAnswers/20180508-17051868תחום_הצבה.png
    1
    2
   • 2.ExerciseAnswers/20180530-14054120תחום הצבה.png
    1
    2
    3
   • 3=1;
  • מציאת מכנה משותף של ביטויים אלגבריים
  • משוואות עם ביטוי אלגברי במכנה
   • 1.ExerciseAnswers/20180510-16050912משוואות עם ביטוי אלגברי במכנה.png
    1
    2
   • 2=1;
  • מספר פתרונות של משוואות
   • 1.ExerciseAnswers/20180514-17051362מספר_פתרונות_של_משוואה.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
 • אי שוויונות
  • 1.ExerciseAnswers/20180514-17053201אי_שוויונות.png
   1
   2
   3
  • 2=1;
 • פתרון בעיות מילוליות מסוגים שונים
  • שיטת תן למסכן
   • 1.ExerciseAnswers/20180530-10054133שיטת_תן_למסכן.png
    1
    2
   • 2=1;
  • שיטת ערך משולש
   • 1.ExerciseAnswers/20180530-10052732שיטת_ערך_משולש.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • בעיות גיל
  • בעיות העברה
   • 1.ExerciseAnswers/20180530-10054667בעיות_העברה.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • בעיות של כמויות ומחירים (כי"ס)
   • 1.ExerciseAnswers/20180530-10054754בעיות_כיס.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • בעיות רווח והפסד
   • 1.ExerciseAnswers/20180530-10053649בעיות_רווח_והפסד.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • בעיות תנועה
   • מבוא לבעיות תנועה
   • שימוש בטבלה בבעיות תנועה
    • 1.ExerciseAnswers/20180530-10051545בעיות_תנועה.png
     1
     2
    • 2=1;
 • מערכת שתי משוואות בשני נעלמים
  • פתרון של משוואה אחת עם שני נעלמים
  • חיבור משוואות והכפלה בקבוע
   • 1.ExerciseAnswers/20180517-15050854חיבור משוואות והכפלה בקבוע.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • פתרון גרפי
   • 1.ExerciseAnswers/20180517-15053623פתרון_גרפי.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • פתרון בשיטת ההצבה
   • מבוא לשיטת ההצבה
   • שיטת ההצבה
   • פתרונות אפשריים בשיטת ההצבה
    • 1.ExerciseAnswers/20180517-15052729פתרונות_אפשריים_בשיטת_ההצבה.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • פתרון בשיטת השוואת המקדמים
   • מבוא לשיטת השוואת מקדמים
   • שיטת השוואת מקדמים
    • 1.ExerciseAnswers/20180522-16050066שיטת השוואת מקדמים.png
     1
     2
    • 2=1;
   • פתרונות אפשריים בשיטת השוואת מקדמים
    • 1.ExerciseAnswers/20180522-16054096פתרונות_אפשריים_בשיטת_השוואת_מקדמים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
 • טכניקה אלגברית
  • חוק הפילוג המורחב עבור שני גורמים
   • 1.ExerciseAnswers/20180523-15050189חוק_הפילוג_המורחב_עבור_שני_גורמים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • חוק הפילוג המורחב עבור שלושה גורמים
   • 1.ExerciseAnswers/20180523-15052212חוק_הפילוג_עבור_שלושה_גורמים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • מציאת גורם משותף
   • 1.ExerciseAnswers/20180523-15053992מציאת גורם משותף.png
    1
    2
   • 2=1;
  • הוצאת גורם משותף
   • 1.ExerciseAnswers/20180523-15050503הוצאת_גורם_משותף.png
    1
    2
   • 2=1;
  • הוצאת מינוס לפני סוגריים
  • פתרון משוואות ריבועיות מהצורה:
   ax2 + bx = 0
   • 1.ExerciseAnswers/20180529-11054398פתרון משוואות ריבועיות.png
    1
    2
   • 2=1;
  • צמצום שברים אלגברים על ידי הוצאת גורם משותף
   • 1.ExerciseAnswers/20180524-16055928צמצום_שברים_אלגבריים_על_ידי_הוצאת_גורם_משותף.png
    1
    2
   • 2=1;

מספרי

 • יחס
  • מציאת יחס
   • 1.ExerciseAnswers/20180530-18053093מציאת_יחס.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • חלוקה ביחס נתון (משמעות היחס)
   • 1.ExerciseAnswers/20180530-18055217חלוקה ביחס נתון.png
    1
    2
   • 2=1;
  • ביטוי היחס באמצעות משתנה
   • 1.ExerciseAnswers/20180530-18055985ביטוי היחס באמצעות משתנה.png
    1
    2
   • 2=1;
  • פתרון בעיות יחס
   • 1.ExerciseAnswers/20180531-11052336פתרון_בעיות_יחס.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • פרופורציה
   • 1.ExerciseAnswers/20180604-16064129פרופורציה.png
    1
    2
   • 2=1;
  • יחס ישר
   • 1.ExerciseAnswers/20180604-17062500יחס_ישר.png
    1
    2
   • 2=1;
  • פונקציה וגרף המתארים יחס ישר
  • יחס הפוך
   • 1.ExerciseAnswers/20180606-16061514יחס_הפוך.png
    1
    2
   • 2=1;
  • פונקציה וגרף המתארים יחס הפוך
 • סטטיסטיקה
  • שכיחות, שכיחות יחסית, שכיח וטווח נתונים
  • דרכים שונות להצגת נתונים
  • ממוצע
   • 1.ExerciseAnswers/20180606-17064923ממוצע.png
    1
    2
   • 2=1;
  • תכונות הממוצע
   • 1.ExerciseAnswers/20180606-18063073תכונות_של_ממוצע.png
    1
    2
   • 2=1;
  • חציון
   • 1.ExerciseAnswers/20180606-18060914חציון.png
    1
    2
   • 2=1;
 • אחוזים
  • מבוא לאחוזים
   • 1.ExerciseAnswers/20180607-16063930מבוא_לאחוזים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • הנחה והתייקרות באחוזים
   • 1.ExerciseAnswers/20180607-17060694הנחה והתייקרות באחוזים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • חישוב אחוזים בעל פה
  • רישום אחוזים בעזרת שברים עשרוניים
  • חישוב אחוז מתוך כמות נתונה
   • 1.ExerciseAnswers/20190707-13070332שאלה_אחוזים_כמות_נתונה.png
    1
    2
    3
   • 2=1;

גיאומטריה

 • קווים מיוחדים במשולש
  • שרטוט גובה במשולש בשיטת הילד והכדור
  • שרטוט גובה במשולש באמצעות סרגל
  • חוצה זווית
   • 1.ExerciseAnswers/20180328-17035260חוצה_זווית.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • שרטוט תיכון במשולש
  • גובה, תיכון וחוצה זווית במשולש
  • חלוקת שטחים במשולש על ידי תיכון
 • שטחי מצולעים
  • שטחים של מצולעים מוכרים - סיכום
  • שטח מלבן
   • 1.ExerciseAnswers/20180321-12032091שטח_מלבן.png
    1
    2
    3
   • 2.ExerciseAnswers/20180612-16064099שטח_מלבן.png
    1
    2
   • 3=1;
  • מציאת שטח משולש
   • 1.ExerciseAnswers/20180326-12031144שטח_משולש.png
    1
    2
    3
   • 2.ExerciseAnswers/20180612-16060199מציאת_שטח_משולש.png
    1
    2
    3
   • 3=1;
 • חפיפת משולשים
  • צורות חופפות
   • 1.ExerciseAnswers/20190707-14073724שאלה_גאומטריה_צורות_חופפות.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • משולשים חופפים
  • משפטי חפיפה
   • משפט חפיפה צ.ז.צ
    • 1.ExerciseAnswers/20180613-16063581משפט_חפיפה_צזצ.png
     1
     2
    • 2=1;
   • משפט חפיפה ז.צ.ז
    • 1.ExerciseAnswers/20180613-17060066משפט_חפיפה_זצז.png
     1
     2
    • 2=1;
   • משפט חפיפה צ.צ.צ
    • 1.ExerciseAnswers/20180613-17065819משפט_חפיפה_צצצ.png
     1
     2
    • 2=1;
 • כתיבה פורמאלית של הוכחה
  • הוכחה באמצעות טענה ונימוק
  • כלל המעבר
  • טענה וטענה הפוכה
   • 1.ExerciseAnswers/20180618-14064544טענה_הפוכה.png
    1
    2
   • 2=1;
 • דמיון משולשים
  • דמיון משולשים
   • 1.ExerciseAnswers/20180618-16065268דמיון משולשים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • שטחים של משולשים דומים
   • 1.ExerciseAnswers/20180618-16064230שטחים של משולשים דומים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • הוכחת דמיון משולשים לפי זוויות זווית
   • 1.ExerciseAnswers/20180618-16062639הוכחת דמיון משולשים לפי זווית זווית.png
    1
    2
   • 2=1;
 • סוגי משולשים
 • משולש שווה שוקיים
  • היכרות עם משולש שווה שוקיים
  • משולש שווה שוקיים - תכונות
  • משולש שווה שוקיים - משפטי זיהוי
 • משולש ישר זווית
  • היכרות עם משולש ישר זווית
  • התיכון ליתר במשולש ישר זווית
   • 1.ExerciseAnswers/20180619-16060660תיכון_ליתר_במשולש_ישר_זווית.png
    1
    2
   • 2=1;
  • התיכון ליתר - משפט הפוך
 • משפט פיתגורס
  • משפט פיתגורס - משמעות גאומטרית
  • משפט פיתגורס - משמעות אלגברית
   • 1.ExerciseAnswers/20191030-10105796שאלה_משולשים_פיתגורס.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • משפט פיתגורס - הוכחה
 • זוויות
  • זוויות צמודות
   • 1.ExerciseAnswers/20180328-17032004זוויות_צמודות.png
    1
    2
    3
   • 2.ExerciseAnswers/20180611-11061680זוויות_צמודות.png
    1
    2
   • 3=1;
  • זוויות קודקודיות
   • 1.ExerciseAnswers/20180328-17030650זוויות_קודקודיות.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • חוצה זווית
   • 1.ExerciseAnswers/20180328-17035260חוצה_זווית.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • סכום זוויות במשולש
   • 1.ExerciseAnswers/20180402-14041573סכום זוויות במשולש.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • סוגי הזויות הנוצרות בין שני ישרים וחותך
   • 1.ExerciseAnswers/20180402-10042160סוגי סוויות בין ישרים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • זויות בין שני ישרים מקבילים וחותך
   • 1.ExerciseAnswers/20180402-12045998זוויות_בין_ישרים_מקבילים_וחותך.png
    1
    2
    3
   • 2.ExerciseAnswers/20180531-13052788זוויות בין שני ישרים מקבילים וחותך.png
    1
    2
    3
   • 3=1;
  • זווית חיצונית במשולש
   • 1.ExerciseAnswers/20180611-12062913זווית_חיצונית_למשולש.png
    1
    2
    3
   • 2=1;

תרגול מתמטיקה לכיתה ח

 • מבחן מיצב לכיתה ח' 2011 - טור א
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 1
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 2
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 3
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 4
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 5
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 6
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 7
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 8
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 9
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 10
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 11
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 12
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 13
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 14
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 15
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 16
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 17
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 18
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 19
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 20
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 21
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 22
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 23
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 24
 • מבחן מיצב לכיתה ח' 2012 - טור א
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 1
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 2
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 3
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 4
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 5
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 6
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 7
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 8
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 9
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 10
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 11
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 12
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 13
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 14
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 15
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 16
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 17
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 18
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 19
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 20
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 21
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 22
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 23
 • מבחן מיצב לכיתה ח' 2013 - טור א
  • מבחן מיצב 2013 שאלה 1
  • מבחן מיצב 2013 שאלה 2
  • מבחן מיצב 2013 שאלה 3
  • מבחן מיצב 2013 שאלה 4
  • מבחן מיצב 2013 שאלה 5
  • מבחן מיצב 2013 שאלה 6
  • מבחן מיצב 2013 שאלה 7
  • מבחן מיצב 2013 שאלה 8
  • מבחן מיצב 2013 שאלה 9
  • מבחן מיצב 2013 שאלה 10
  • מבחן מיצב 2013 שאלה 11
  • מבחן מיצב 2013 שאלה 12

חדשות ועדכונים