פונקציה וגרף המתארים יחס ישר > מספרי > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד על מאפייני פונקציה המתארת יחס ישר.

ראשית ניזכר במה שלמדנו בשיעורים הקודמים על יחס ישר. לאחר מכן, ניעזר בדוגמה של פונקציה קווית מסוימת וממנה נסיק את הכלל הבא: כאשר y = ax (a הוא מספר כלשהו) אז ניתן לומר כי a שווה ל-y חלקי x. נראה כיצד ניתן להיעזר בכלל שנלמד על מנת לפתור מספר דוגמאות.

לאחר שלמדנו כיצד נראית פונקציה המתארת יחס ישר נלמד כיצד נראה גרף של פונקציה כזאת. באמצעות חישוב של מספר נקודות הנמצאות על גרף הפונקציה הנתונה לנו, נראה כיצד אפשר לשרטט את הגרף, ונציג חישוב ושרטוט לדוגמה.

שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מיצב 2012 שאלה 11
מבחן מיצב 2012 שאלה 11
חיבור משוואות והכפלה בקבוע
חיבור משוואות והכפלה בקבוע
מבחן מיצב 2011 שאלה 1
מבחן מיצב 2011 שאלה 1
מבוא לאחוזים
מבוא לאחוזים
מבחן מיצב 2012 שאלה 8
מבחן מיצב 2012 שאלה 8
מבחן מיצב 2012 שאלה 13
מבחן מיצב 2012 שאלה 13
יחס ישר
יחס ישר

פונקציה וגרף המתארים יחס ישר

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים