סיכום - אי שוויונות ושטחים באמצעות גרף > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נערוך סיכום על חיתוך, אי שוויונות ושטחים באמצעות גרף.

בשיעור נראה דוגמה המסכמת את הקשר שבין הפתרון האלגברי לבין המשמעות הגרפית. נשרטט סקיצה של שני ישרים, נמצא את נקודת החיתוך של הפונקציות עם הצירים, את נקודת החיתוך בין שתי הפונקציות, את התחום בה פונקציה אחת גדולה מהשנייה ואת השטחים הכלואים בין הפונקציות לבין הצירים.

שיעורים לצפייה בחינם

משפט פיתגורס - משמעות אלגברית
משפט פיתגורס - משמעות אלגברית
התיכון ליתר במשולש ישר זווית
התיכון ליתר במשולש ישר זווית
מבחן מיצב 2012 שאלה 23
מבחן מיצב 2012 שאלה 23
יחס הפוך
יחס הפוך
גובה, תיכון וחוצה זווית במשולש
גובה, תיכון וחוצה זווית במשולש
חלוקה ביחס נתון (משמעות היחס)
חלוקה ביחס נתון (משמעות היחס)
פונקציה וגרף המתארים יחס הפוך
פונקציה וגרף המתארים יחס הפוך

סיכום - אי שוויונות ושטחים באמצעות גרף

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים