סיכום - אי שוויונות ושטחים באמצעות גרף > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נערוך סיכום על חיתוך, אי שוויונות ושטחים באמצעות גרף.

בשיעור נראה דוגמה המסכמת את הקשר שבין הפתרון האלגברי לבין המשמעות הגרפית. נשרטט סקיצה של שני ישרים, נמצא את נקודת החיתוך של הפונקציות עם הצירים, את נקודת החיתוך בין שתי הפונקציות, את התחום בה פונקציה אחת גדולה מהשנייה ואת השטחים הכלואים בין הפונקציות לבין הצירים.

שיעורים לצפייה בחינם

חציון
חציון
חיבור משוואות והכפלה בקבוע
חיבור משוואות והכפלה בקבוע
טענה וטענה הפוכה
טענה וטענה הפוכה
בעיות של כמויות ומחירים (כי"ס)
בעיות של כמויות ומחירים (כי"ס)
מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
מבוא לשיטת ההצבה
מבוא לשיטת ההצבה
שטחים של משולשים דומים
שטחים של משולשים דומים

סיכום - אי שוויונות ושטחים באמצעות גרף

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים