משפט פיתגורס - משמעות גאומטרית > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור הזה נכיר את משפט פיתגורס (a2+b2=c2) ונבין מהי המשמעות הגיאומטרית שלו.

נראה בשיעור כי משפט פיתגורס מתקיים אך ורק במשולשים ישרי זווית, ומבחינה גיאומטרית הוא מלמד אותנו על הקשר בין אורכי הניצבים לבין אורך היתר. נראה בשיעור מדוע בעזרת משפט פיתגורס, נוכל תמיד למצוא את אורך הצלע השלישית במשולש ישר זווית בו נתונים לנו האורכים של שתי הצלעות האחרות.

שיעורים לצפייה בחינם

הקשר בין עלייה וירידה של פונקציה לבין השיפוע
הקשר בין עלייה וירידה של פונקציה לבין השיפוע
שיפוע - חישוב קצב השתנות של פונקציה
שיפוע - חישוב קצב השתנות של פונקציה
השתנות של פונקציה - קצב אחיד ולא אחיד
השתנות של פונקציה - קצב אחיד ולא אחיד
תחומי עלייה וירידה של פונקציה
תחומי עלייה וירידה של פונקציה

משפט פיתגורס - משמעות גאומטרית

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים