משפט פיתגורס - משמעות אלגברית > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נדבר על המשמעות האלגברית של משפט פיתגורס (a2+b2=c2), כלומר על הקשר האלגברי הקיים בין הצלעות במשולש ישר זווית.

משפט פיתגורס מתקיים אך ורק במשולש ישר זווית. בעזרת משפט פיתגורס, נראה כיצד נוכל תמיד למצוא את אורך הצלע השלישית במשולש ישר זווית בו נתונים לנו אורכי שתי הצלעות האחרות.

שיעורים לצפייה בחינם

שיפוע - חישוב קצב השתנות של פונקציה
שיפוע - חישוב קצב השתנות של פונקציה
הקשר בין עלייה וירידה של פונקציה לבין השיפוע
הקשר בין עלייה וירידה של פונקציה לבין השיפוע
השתנות של פונקציה - קצב אחיד ולא אחיד
השתנות של פונקציה - קצב אחיד ולא אחיד
תחומי עלייה וירידה של פונקציה
תחומי עלייה וירידה של פונקציה

משפט פיתגורס - משמעות אלגברית

טוען וידאו...