משולש שווה שוקיים - תכונות > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור הזה אנחנו נכיר את התכונות שמאפיינות משולש שווה שוקיים.

נראה בשיעור שכשאנחנו מורידים מזווית הראש תיכון, נוצרים שני משולשים ישרי זווית חופפים. מכך אנחנו יכולים להסיק כמה תכונות על המשולש הגדול: זוויות הבסיס שלו שוות, והתיכון שהורדנו למעשה מתלכד עם הגובה (קו המאונך לבסיס) ועם חוצה זווית הראש (ישר המחלק את זווית הראש לשתי זוויות שוות).

שיעורים לצפייה בחינם

השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
מבחן מיצב 2012 שאלה 3
מבחן מיצב 2012 שאלה 3
שיטת ההצבה
שיטת ההצבה
מבחן מיצב 2011 שאלה 6
מבחן מיצב 2011 שאלה 6
ייצוגים שונים של פונקציה קווית
ייצוגים שונים של פונקציה קווית
מבחן מיצב 2012 שאלה 7
מבחן מיצב 2012 שאלה 7
חוצה זווית
חוצה זווית

משולש שווה שוקיים - תכונות

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים