משולשים חופפים > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד על משולשים חופפים.

ראשית נלמד כיצד מסמנים חפיפה בכתיב מתמטי ונכיר מושגים שקשורים לחפיפה. בנוסף, נגדיר צורות חופפות ונראה דוגמאות מצוירות של צורות חופפות. כמו כן, נציג את סימון החפיפה בכתיב מתמטי.

לאחר מכן, ניתן הגדרה ודוגמה למשולשים חופפים, על ידי מתן הגדרה והסבר לצלעות מתאימות, ומתן הגדרה והסבר לזוויות מתאימות.

נראה גם איך לכתוב בכתיב מתמטי ששני משולשים חופפים, ונפתור דוגמאות למציאת משולשים חופפים.

שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מיצב 2011 שאלה 19
מבחן מיצב 2011 שאלה 19
מבחן מיצב 2012 שאלה 7
מבחן מיצב 2012 שאלה 7
מבחן מיצב 2012 שאלה 4
מבחן מיצב 2012 שאלה 4
ייצוג תופעות באמצעות גרפים
ייצוג תופעות באמצעות גרפים
משוואות מהצורה a•b•c=0
משוואות מהצורה a•b•c=0
מבחן מיצב 2011 שאלה 15
מבחן מיצב 2011 שאלה 15
מבחן מיצב 2013 שאלה 10
מבחן מיצב 2013 שאלה 10

משולשים חופפים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים