a•b•c=0 משוואות מהצורה a•b•c=0 > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד כיצד לפתור משוואות מהצורה a•b•c=0 . באגף אחד של המשוואה יש לנו מכפלה של גורמים ובאגף השני יש אפס.

בשיעור נסביר ראשית מהו גורם במשוואה. לאחר מכן נראה שכאשר מכפלה של גורמים שווה לאפס, זה אומר שאחד או יותר מהגורמים שווים לאפס. במכפלה של גורמים, מספיק שאחד הגורמים יהיה שווה לאפס כדי שהמכפלה כולה תהיה שווה לאפס, שכן אפס כפול כל מספר שווה לאפס.

נראה כיצד לפתור משוואה מהצורה a•b•c=0 על ידי השוואת כל אחד מהגורמים לאפס. לבסוף, על ידי הצבה ניתן לבדוק אם אכן הפתרונות שקיבלנו מקיימים את המשוואה.

נדגיש בשיעור כי הכלל לפתרון משוואה זאת נכון רק לגבי משוואות שבהן יש מכפלה של גורמים ששווה לאפס. במשוואות מהצורה 2a•b•c= ו- a•b+c=0 לא נוכל להחיל כלל זה.

שיעורים לצפייה בחינם

הקשר בין עלייה וירידה של פונקציה לבין השיפוע
הקשר בין עלייה וירידה של פונקציה לבין השיפוע
השתנות של פונקציה - קצב אחיד ולא אחיד
השתנות של פונקציה - קצב אחיד ולא אחיד
תחומי עלייה וירידה של פונקציה
תחומי עלייה וירידה של פונקציה
שיפוע - חישוב קצב השתנות של פונקציה
שיפוע - חישוב קצב השתנות של פונקציה

משוואות מהצורה a•b•c=0

טוען וידאו...