שיעורים לצפייה בחינם

מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
הנחה והתייקרות באחוזים
הנחה והתייקרות באחוזים
מבחן מיצב 2012 שאלה 13
מבחן מיצב 2012 שאלה 13
שרטוט גובה במשולש באמצעות סרגל
שרטוט גובה במשולש באמצעות סרגל
זויות בין שני ישרים מקבילים וחותך
זויות בין שני ישרים מקבילים וחותך
השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
ממוצע
ממוצע

מבחן מיצב 2013 שאלה 8

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים