שיעורים לצפייה בחינם

משפט חפיפה ז.צ.ז
משפט חפיפה ז.צ.ז
שרטוט תיכון במשולש
שרטוט תיכון במשולש
שטחים של משולשים דומים
שטחים של משולשים דומים
סוגי הזויות הנוצרות בין שני ישרים וחותך
סוגי הזויות הנוצרות בין שני ישרים וחותך
מבחן מיצב 2011 שאלה 10
מבחן מיצב 2011 שאלה 10
ממוצע
ממוצע
מבחן מיצב 2012 שאלה 6
מבחן מיצב 2012 שאלה 6

מבחן מיצב 2013 שאלה 5

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים