שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מיצב 2011 שאלה 6
מבחן מיצב 2011 שאלה 6
מבחן מיצב 2011 שאלה 5
מבחן מיצב 2011 שאלה 5
מציאת מכנה משותף של ביטויים אלגבריים
מציאת מכנה משותף של ביטויים אלגבריים
היכרות עם משולש שווה שוקיים
היכרות עם משולש שווה שוקיים
מבחן מיצב 2012 שאלה 7
מבחן מיצב 2012 שאלה 7
ייצוגים שונים של פונקציה קווית
ייצוגים שונים של פונקציה קווית
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית

מבחן מיצב 2013 שאלה 2

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים