שיעורים לצפייה בחינם

הוצאת מינוס לפני סוגריים
הוצאת מינוס לפני סוגריים
מבחן מיצב 2011 שאלה 24
מבחן מיצב 2011 שאלה 24
השתנות של פונקציה - קצב אחיד ולא אחיד
השתנות של פונקציה - קצב אחיד ולא אחיד
מבוא לשיטת ההצבה
מבוא לשיטת ההצבה
הקשר בין עלייה וירידה של פונקציה לבין השיפוע
הקשר בין עלייה וירידה של פונקציה לבין השיפוע
מציאת משוואת ישר על פי שתי נקודות
מציאת משוואת ישר על פי שתי נקודות
בעיות של כמויות ומחירים (כי"ס)
בעיות של כמויות ומחירים (כי"ס)

מבחן מיצב 2012 שאלה 6

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים