שיעורים לצפייה בחינם

פונקציה וגרף המתארים יחס הפוך
פונקציה וגרף המתארים יחס הפוך
התיכון ליתר במשולש ישר זווית
התיכון ליתר במשולש ישר זווית
ייצוגים שונים של פונקציה קווית
ייצוגים שונים של פונקציה קווית
מבחן מיצב 2013 שאלה 11
מבחן מיצב 2013 שאלה 11
משפט פיתגורס - משמעות גאומטרית
משפט פיתגורס - משמעות גאומטרית
מבחן מיצב 2012 שאלה 6
מבחן מיצב 2012 שאלה 6
הוצאת גורם משותף
הוצאת גורם משותף

מבחן מיצב 2012 שאלה 4

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים