שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מיצב 2011 שאלה 5
מבחן מיצב 2011 שאלה 5
מבחן מיצב 2012 שאלה 22
מבחן מיצב 2012 שאלה 22
חישוב שיפוע לפי שתי נקודות
חישוב שיפוע לפי שתי נקודות
השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
זויות בין שני ישרים מקבילים וחותך
זויות בין שני ישרים מקבילים וחותך
חישוב שטחים הנוצרים בין גרפים
חישוב שטחים הנוצרים בין גרפים
משפט חפיפה ז.צ.ז
משפט חפיפה ז.צ.ז

מבחן מיצב 2012 שאלה 23

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים