שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מיצב 2012 שאלה 3
מבחן מיצב 2012 שאלה 3
חלוקת שטחים במשולש על ידי תיכון
חלוקת שטחים במשולש על ידי תיכון
מבחן מיצב 2011 שאלה 18
מבחן מיצב 2011 שאלה 18
מבחן מיצב 2013 שאלה 12
מבחן מיצב 2013 שאלה 12
מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
מציאת מכנה משותף של ביטויים אלגבריים
מציאת מכנה משותף של ביטויים אלגבריים
שיפוע - חישוב קצב השתנות של פונקציה
שיפוע - חישוב קצב השתנות של פונקציה

מבחן מיצב 2012 שאלה 17

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים