שיעורים לצפייה בחינם

תכונות הממוצע
תכונות הממוצע
פונקציה וגרף המתארים יחס ישר
פונקציה וגרף המתארים יחס ישר
חישוב שיפוע לפי שתי נקודות
חישוב שיפוע לפי שתי נקודות
דמיון משולשים
דמיון משולשים
תחומי עלייה וירידה של פונקציה
תחומי עלייה וירידה של פונקציה
משולשים חופפים
משולשים חופפים
מבחן מיצב 2012 שאלה 16
מבחן מיצב 2012 שאלה 16

מבחן מיצב 2012 שאלה 16

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים