שיעורים לצפייה בחינם

מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
היכרות עם משולש ישר זווית
היכרות עם משולש ישר זווית
פישוט ביטויים ופתרון משוואות עם מכנה מספרי
פישוט ביטויים ופתרון משוואות עם מכנה מספרי
מבחן מיצב 2013 שאלה 10
מבחן מיצב 2013 שאלה 10
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציות
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציות
מבחן מיצב 2012 שאלה 22
מבחן מיצב 2012 שאלה 22
שכיחות, שכיחות יחסית, שכיח וטווח נתונים
שכיחות, שכיחות יחסית, שכיח וטווח נתונים

מבחן מיצב 2012 שאלה 15

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים