שיעורים לצפייה בחינם

חציון
חציון
מציאת משוואת ישר על פי נקודה ושיפוע
מציאת משוואת ישר על פי נקודה ושיפוע
דרכים שונות להצגת נתונים
דרכים שונות להצגת נתונים
בעיות רווח והפסד
בעיות רווח והפסד
מציאת משוואת ישר על פי גרף נתון
מציאת משוואת ישר על פי גרף נתון
מבוא לשיטת ההצבה
מבוא לשיטת ההצבה
הוכחת דמיון משולשים לפי זוויות זווית
הוכחת דמיון משולשים לפי זוויות זווית

מבחן מיצב 2012 שאלה 14

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים