שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מיצב 2011 שאלה 7
מבחן מיצב 2011 שאלה 7
מציאת משוואת ישר על פי גרף נתון
מציאת משוואת ישר על פי גרף נתון
חציון
חציון
מבחן מיצב 2012 שאלה 8
מבחן מיצב 2012 שאלה 8
רישום אחוזים בעזרת שברים עשרוניים
רישום אחוזים בעזרת שברים עשרוניים
פישוט ביטויים ופתרון משוואות עם מכנה מספרי
פישוט ביטויים ופתרון משוואות עם מכנה מספרי
שרטוט גובה במשולש באמצעות סרגל
שרטוט גובה במשולש באמצעות סרגל

מבחן מיצב 2011 שאלה 6

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים