שיעורים לצפייה בחינם

מציאת משוואת ישר על פי נקודה ושיפוע
מציאת משוואת ישר על פי נקודה ושיפוע
סוגי משולשים
סוגי משולשים
שרטוט תיכון במשולש
שרטוט תיכון במשולש
מבחן מיצב 2011 שאלה 12
מבחן מיצב 2011 שאלה 12
מבחן מיצב 2012 שאלה 22
מבחן מיצב 2012 שאלה 22
גובה, תיכון וחוצה זווית במשולש
גובה, תיכון וחוצה זווית במשולש
 צמצום שברים אלגברים על ידי הוצאת גורם משותף
צמצום שברים אלגברים על ידי הוצאת גורם משותף

מבחן מיצב 2011 שאלה 22

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים