שיעורים לצפייה בחינם

מבוא לשיטת השוואת מקדמים
מבוא לשיטת השוואת מקדמים
זווית חיצונית במשולש
זווית חיצונית במשולש
מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
כינוס איברים דומים (פישוט תבניות)
כינוס איברים דומים (פישוט תבניות)
מבחן מיצב 2013 שאלה 4
מבחן מיצב 2013 שאלה 4
שרטוט גובה במשולש באמצעות סרגל
שרטוט גובה במשולש באמצעות סרגל
שרטוט גרף של פונקציה קווית
שרטוט גרף של פונקציה קווית

מבחן מיצב 2011 שאלה 10

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים