שיעורים לצפייה בחינם

סוגי הזויות הנוצרות בין שני ישרים וחותך
סוגי הזויות הנוצרות בין שני ישרים וחותך
מבחן מיצב 2012 שאלה 3
מבחן מיצב 2012 שאלה 3
מבוא לשיטת השוואת מקדמים
מבוא לשיטת השוואת מקדמים
הוכחת דמיון משולשים לפי זוויות זווית
הוכחת דמיון משולשים לפי זוויות זווית
השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
ממוצע
ממוצע
פונקציה וגרף המתארים יחס הפוך
פונקציה וגרף המתארים יחס הפוך

מבחן מיצב 2011 שאלה 10

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים