מבוא לשיטת השוואת מקדמים > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נראה פתרון של מערכת שתי משוואות עם שני נעלמים על ידי חיסור האחת מן השניה.

ראשית, נראה בשיעור מדוע חשוב שבשתי המשוואות אחד המשתנים יהיה זהה וכך יתבטל. כאשר אין משתנה אשר זהה בשתי המשוואות, נראה כיצד להכפיל את אחת המשוואות (או את שתיהן) כדי ליצור מצב כזה. ניתן להשוות בין ערכי ה-x או בין ערכי ה-y.

לאחר מכן, אחרי שמצאנו את אחד המשתנים, נסביר כיצד להציב אותו באחת המשוואות כדי למצוא את המשתנה השני.

את הנושא הנלמד נדגים בעזרת הצגת שאלה מילולית.

שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מיצב 2011 שאלה 10
מבחן מיצב 2011 שאלה 10
בעיות העברה
בעיות העברה
פתרון משוואות ריבועיות מהצורה: <div class="ltr inline">ax<sup>2</sup>&nbsp;+&nbsp;bx&nbsp;=&nbsp;0</div>
פתרון משוואות ריבועיות מהצורה:
ax2 + bx = 0
דרכים שונות להצגת נתונים
דרכים שונות להצגת נתונים
מבחן מיצב 2012 שאלה 23
מבחן מיצב 2012 שאלה 23
מבוא לשיטת ההצבה
מבוא לשיטת ההצבה
מציאת גורם משותף
מציאת גורם משותף

מבוא לשיטת השוואת מקדמים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים