מבוא לשיטת השוואת מקדמים > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נראה פתרון של מערכת שתי משוואות עם שני נעלמים על ידי חיסור האחת מן השניה.

ראשית, נראה בשיעור מדוע חשוב שבשתי המשוואות אחד המשתנים יהיה זהה וכך יתבטל. כאשר אין משתנה אשר זהה בשתי המשוואות, נראה כיצד להכפיל את אחת המשוואות (או את שתיהן) כדי ליצור מצב כזה. ניתן להשוות בין ערכי ה-x או בין ערכי ה-y.

לאחר מכן, אחרי שמצאנו את אחד המשתנים, נסביר כיצד להציב אותו באחת המשוואות כדי למצוא את המשתנה השני.

את הנושא הנלמד נדגים בעזרת הצגת שאלה מילולית.

שיעורים לצפייה בחינם

השתנות של פונקציה - קצב אחיד ולא אחיד
השתנות של פונקציה - קצב אחיד ולא אחיד
הקשר בין עלייה וירידה של פונקציה לבין השיפוע
הקשר בין עלייה וירידה של פונקציה לבין השיפוע
שיפוע - חישוב קצב השתנות של פונקציה
שיפוע - חישוב קצב השתנות של פונקציה
תחומי עלייה וירידה של פונקציה
תחומי עלייה וירידה של פונקציה

מבוא לשיטת השוואת מקדמים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים