מבוא לבעיות תנועה > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

שיעור זה הוא מבוא לבעיות תנועה. בשיעור זה נכיר את שלושת הגדלים שמאפיינים את כל בעיות התנועה ואת הקשרים ביניהם.

שלושת הגדלים שנכיר בשיעור הם מהירות, זמן ודרך, והם מופיעים בכל בעיות התנועה בהן ניתקל.

נראה דוגמה לבעיית תנועה פשוטה וממנה נסיק מהי הנוסחה שמראה על הקשר בין שלושת הגדלים, ונראה כיצד מנוסחה זו ניתן לגזור עוד נוסחאות נוספות.

לאחר מכן, נראה כיצד נהוג לסמן את הדרך, את המהירות ואת הזמן, ונראה איך כותבים את הנוסחה על פי המשתנים שלמדנו.

לבסוף, נראה דרך פשוטה לזכור את הקשר בין שלושת הגדלים על ידי משולש.

שיעורים לצפייה בחינם

ייצוג תופעות באמצעות גרפים
ייצוג תופעות באמצעות גרפים
מבחן מיצב 2013 שאלה 10
מבחן מיצב 2013 שאלה 10
מספר פתרונות של משוואות
מספר פתרונות של משוואות
פתרונות אפשריים בשיטת ההצבה
פתרונות אפשריים בשיטת ההצבה
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציות
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציות
השתנות של פונקציה - קצב אחיד ולא אחיד
השתנות של פונקציה - קצב אחיד ולא אחיד
מבחן מיצב 2012 שאלה 15
מבחן מיצב 2012 שאלה 15

מבוא לבעיות תנועה

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים