כלל המעבר > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד את משמעות כלל המעבר.

נראה כיצד הסקת שוויון שלישי משני שוויונות שונים, עוזר להסביר כיצד עוברים משוויון אחד לשוויון אחר. לאחר מכן, נשתמש בטבלה של טענה ונימוק כדי להסביר כיצד עברנו משני שוויונות לשוויון שלישי, ונלמד כיצד לכתוב בטבלה באופן פורמלי את השימוש בכלל המעבר.

שיעורים לצפייה בחינם

משפט פיתגורס - משמעות אלגברית
משפט פיתגורס - משמעות אלגברית
השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
מבחן מיצב 2013 שאלה 5
מבחן מיצב 2013 שאלה 5
מבחן מיצב 2011 שאלה 8
מבחן מיצב 2011 שאלה 8
חישוב אחוז מתוך כמות נתונה
חישוב אחוז מתוך כמות נתונה
מבחן מיצב 2011 שאלה 24
מבחן מיצב 2011 שאלה 24
מבחן מיצב 2011 שאלה 23
מבחן מיצב 2011 שאלה 23

כלל המעבר

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים