שיעורים לצפייה בחינם

פתרונות אפשריים בשיטת השוואת מקדמים
פתרונות אפשריים בשיטת השוואת מקדמים
ממוצע
ממוצע
יחס ישר
יחס ישר
מבחן מיצב 2011 שאלה 23
מבחן מיצב 2011 שאלה 23
חלוקה ביחס נתון (משמעות היחס)
חלוקה ביחס נתון (משמעות היחס)
משפט חפיפה ז.צ.ז
משפט חפיפה ז.צ.ז
מבחן מיצב 2013 שאלה 12
מבחן מיצב 2013 שאלה 12

חלוקת שטחים במשולש על ידי תיכון

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים