התיכון ליתר - משפט הפוך > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד על המשפט ההפוך של התיכון ליתר במשולש ישר זווית.

המשפט הישר אומר כך: אם משולש הוא משולש ישר זווית אז התיכון ליתר שווה למחצית היתר.

בשיעור זה נציג את המשפט ההפוך של תיכון ליתר, המדבר גם הוא על הקשר בין התיכון לצלע שהוא חוצה.

לאחר שנציג את המשפט, נוכיח את המשפט ההפוך, וניתן דוגמאות שונות לשימוש במשפט.

שיעורים לצפייה בחינם

התיכון ליתר במשולש ישר זווית
התיכון ליתר במשולש ישר זווית
משפט פיתגורס - הוכחה
משפט פיתגורס - הוכחה
סוגי הזויות הנוצרות בין שני ישרים וחותך
סוגי הזויות הנוצרות בין שני ישרים וחותך
פתרון משוואות ריבועיות מהצורה: <div class="ltr inline">ax<sup>2</sup>&nbsp;+&nbsp;bx&nbsp;=&nbsp;0</div>
פתרון משוואות ריבועיות מהצורה:
ax2 + bx = 0
שרטוט גרף של פונקציה קווית
שרטוט גרף של פונקציה קווית
מבחן מיצב 2012 שאלה 9
מבחן מיצב 2012 שאלה 9
מבחן מיצב 2012 שאלה 14
מבחן מיצב 2012 שאלה 14

התיכון ליתר - משפט הפוך

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים