התיכון ליתר במשולש ישר זווית > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה אנחנו נכיר תכונה ייחודית לתיכון במשולש ישר זווית.

נראה שהתיכון במשולש ישר זווית הוא קו היוצא מהקדקוד ומחלק את הצלע שהוא פוגש לשני חלקים שווים באורכם. באמצעות הוכחה במשולש ישר זווית, בעזרת מדידה עם סרגל, ואחרי כן בהוכחה כללית של חוקיות הנכונה לגבי כל המשולשים ישרי הזווית, נראה כי לתיכון ליתר במשולש ישר זווית יש תכוה ייחודית, אותה נציג ונדגים.

שיעורים לצפייה בחינם

פתרונות אפשריים בשיטת השוואת מקדמים
פתרונות אפשריים בשיטת השוואת מקדמים
מבחן מיצב 2011 שאלה 9
מבחן מיצב 2011 שאלה 9
פתרון של משוואה אחת עם שני נעלמים
פתרון של משוואה אחת עם שני נעלמים
היכרות עם משולש ישר זווית
היכרות עם משולש ישר זווית
מבוא לבעיות תנועה
מבוא לבעיות תנועה
ביטוי היחס באמצעות משתנה
ביטוי היחס באמצעות משתנה
חישוב שיפוע בעזרת מדרגות
חישוב שיפוע בעזרת מדרגות

התיכון ליתר במשולש ישר זווית

טוען וידאו...

תרגול חינם מתמטיקה לכיתה ח'

אלגברה

 • תכונות כלליות של פונקציה
  • תחומי עלייה וירידה של פונקציה
   • 1.ExerciseAnswers/20180222-17020438תחומי עלייה וירידה של פונקיציה.png
    1
    2
    3
   • 2.ExerciseAnswers/20180409-12040773תחומי_עלייה_וירידה_של_פונקציה.png
    1
    2
    3
   • 3=1;
  • תחומי חיוביות ושליליות של פונקציות
   • 1.ExerciseAnswers/20180409-12041184תחומי_חיוביות_ושליליות_של_פונקציה.png
    1
    2
   • 2=1;
 • הפונקציה הקווית
  • שיפוע
   • השתנות של פונקציה - קצב אחיד ולא אחיד
    • 1.ExerciseAnswers/20180226-16021579השתנות של פונקציה.png
     1
     2
    • 2.ExerciseAnswers/20180409-12044902שינוי_קצב_של_פונקציות.png
     1
     2
    • 3=1;
   • שיפוע - חישוב קצב השתנות של פונקציה
    • 1.ExerciseAnswers/20190618-11063273אלגברה_שיפוע.png
     1
     2
    • 2=1;
   • הקשר בין עלייה וירידה של פונקציה לבין השיפוע
   • חישוב שיפוע בעזרת מדרגות
    • 1.ExerciseAnswers/20180410-16041433חישוב שיפוע בעזרת מדרגות.png
     1
     2
    • 2=1;
   • חישוב שיפוע לפי שתי נקודות
  • ייצוגים שונים של פונקציה קווית
  • שרטוט גרף של פונקציה קווית
   • 1.ExerciseAnswers/20180410-17042106שרטוט_גרף_פונקציה.png
    1
    2
   • 2=1;
  • מציאת משוואת ישר
   • מציאת משוואת ישר על פי גרף נתון
    • 1.ExerciseAnswers/20180411-16042840מציאת משוואת ישר עפ גרף נתון.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מציאת משוואת ישר על פי נקודה ושיפוע
   • מציאת משוואת ישר על פי שתי נקודות
  • תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית
   • 1.ExerciseAnswers/20190701-10072417שאלה_אלגברה_פונקציות.png
    1
    2
   • 2=1;
  • שיטות לסימון פונקציה
   • 1.ExerciseAnswers/20180221-17020143שיטות לסימון פונקציה.png
    1
    2
    3
   • 2.ExerciseAnswers/20180412-12045087שיטות לסימון פונקציה.png
    1
    2
   • 3=1;
  • ייצוג תופעות באמצעות גרפים
  • מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
   • 1.ExerciseAnswers/20180416-17044793מציאת נקודות חיתוך בין שני ישרים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • פתרון אי שוויונות באמצעות גרפים
   • 1.ExerciseAnswers/20180416-17040787פתרון_אי_שווינות_באמצעות_גרפים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • חישוב שטחים הנוצרים בין גרפים
   • 1.ExerciseAnswers/20180417-15043857חישוב שטחים הנוצרים בין גרפים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • סיכום - אי שוויונות ושטחים באמצעות גרף
 • פישוט ביטויים ופתרון משוואות עם מכנה
  • חזרה על כינוס איברים ומשוואות קוויות
   • כינוס איברים דומים (פישוט תבניות)
    • 1.ExerciseAnswers/20180213-17021851כינוס_איברים_דומים.png
     1
     2
     3
    • 2.ExerciseAnswers/20180417-16043043כינוס_איברים_דומים.png
     1
     2
    • 3=1;
   • פתרון משוואות מתקדמות
    • 1.ExerciseAnswers/20180219-12024284פתרון_משוואות_מתקדמות.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • מתי מפשטים
  • משוואות מהצורה a•b•c=0
   • 1.ExerciseAnswers/20190701-11071046שאלה_אלגברה_פישוט_ביטויים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • כפל חילוק וצמצום ביטויים
   • 1.ExerciseAnswers/20180507-17055591כפל,_חילוק_וצמצום_ביטויים.png
    1
    2
   • 2.ExerciseAnswers/20180530-14052863כפל חילוק וצמצום ביטויים.png
    1
    2
    3
   • 3=1;
  • פישוט ביטויים ופתרון משוואות עם מכנה מספרי
   • 1.ExerciseAnswers/20190530-10050830תרגיל_ראשון.png
    1
    2
   • 2=1;
  • תחום הצבה
   • 1.ExerciseAnswers/20180508-17051868תחום_הצבה.png
    1
    2
   • 2.ExerciseAnswers/20180530-14054120תחום הצבה.png
    1
    2
    3
   • 3=1;
  • מציאת מכנה משותף של ביטויים אלגבריים
  • משוואות עם ביטוי אלגברי במכנה
   • 1.ExerciseAnswers/20180510-16050912משוואות עם ביטוי אלגברי במכנה.png
    1
    2
   • 2=1;
  • מספר פתרונות של משוואות
   • 1.ExerciseAnswers/20180514-17051362מספר_פתרונות_של_משוואה.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
 • אי שוויונות
  • 1.ExerciseAnswers/20180514-17053201אי_שוויונות.png
   1
   2
   3
  • 2=1;
 • פתרון בעיות מילוליות מסוגים שונים
  • שיטת תן למסכן
   • 1.ExerciseAnswers/20180530-10054133שיטת_תן_למסכן.png
    1
    2
   • 2=1;
  • שיטת ערך משולש
   • 1.ExerciseAnswers/20180530-10052732שיטת_ערך_משולש.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • בעיות גיל
  • בעיות העברה
   • 1.ExerciseAnswers/20180530-10054667בעיות_העברה.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • בעיות של כמויות ומחירים (כי"ס)
   • 1.ExerciseAnswers/20180530-10054754בעיות_כיס.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • בעיות רווח והפסד
   • 1.ExerciseAnswers/20180530-10053649בעיות_רווח_והפסד.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • בעיות תנועה
   • מבוא לבעיות תנועה
   • שימוש בטבלה בבעיות תנועה
    • 1.ExerciseAnswers/20180530-10051545בעיות_תנועה.png
     1
     2
    • 2=1;
 • מערכת שתי משוואות בשני נעלמים
  • פתרון של משוואה אחת עם שני נעלמים
  • חיבור משוואות והכפלה בקבוע
   • 1.ExerciseAnswers/20180517-15050854חיבור משוואות והכפלה בקבוע.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • פתרון גרפי
   • 1.ExerciseAnswers/20180517-15053623פתרון_גרפי.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • פתרון בשיטת ההצבה
   • מבוא לשיטת ההצבה
   • שיטת ההצבה
   • פתרונות אפשריים בשיטת ההצבה
    • 1.ExerciseAnswers/20180517-15052729פתרונות_אפשריים_בשיטת_ההצבה.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • פתרון בשיטת השוואת המקדמים
   • מבוא לשיטת השוואת מקדמים
   • שיטת השוואת מקדמים
    • 1.ExerciseAnswers/20180522-16050066שיטת השוואת מקדמים.png
     1
     2
    • 2=1;
   • פתרונות אפשריים בשיטת השוואת מקדמים
    • 1.ExerciseAnswers/20180522-16054096פתרונות_אפשריים_בשיטת_השוואת_מקדמים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
 • טכניקה אלגברית
  • חוק הפילוג המורחב עבור שני גורמים
   • 1.ExerciseAnswers/20180523-15050189חוק_הפילוג_המורחב_עבור_שני_גורמים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • חוק הפילוג המורחב עבור שלושה גורמים
   • 1.ExerciseAnswers/20180523-15052212חוק_הפילוג_עבור_שלושה_גורמים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • מציאת גורם משותף
   • 1.ExerciseAnswers/20180523-15053992מציאת גורם משותף.png
    1
    2
   • 2=1;
  • הוצאת גורם משותף
   • 1.ExerciseAnswers/20180523-15050503הוצאת_גורם_משותף.png
    1
    2
   • 2=1;
  • הוצאת מינוס לפני סוגריים
  • פתרון משוואות ריבועיות מהצורה:
   ax2 + bx = 0
   • 1.ExerciseAnswers/20180529-11054398פתרון משוואות ריבועיות.png
    1
    2
   • 2=1;
  • צמצום שברים אלגברים על ידי הוצאת גורם משותף
   • 1.ExerciseAnswers/20180524-16055928צמצום_שברים_אלגבריים_על_ידי_הוצאת_גורם_משותף.png
    1
    2
   • 2=1;

מספרי

 • יחס
  • מציאת יחס
   • 1.ExerciseAnswers/20180530-18053093מציאת_יחס.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • חלוקה ביחס נתון (משמעות היחס)
   • 1.ExerciseAnswers/20180530-18055217חלוקה ביחס נתון.png
    1
    2
   • 2=1;
  • ביטוי היחס באמצעות משתנה
   • 1.ExerciseAnswers/20180530-18055985ביטוי היחס באמצעות משתנה.png
    1
    2
   • 2=1;
  • פתרון בעיות יחס
   • 1.ExerciseAnswers/20180531-11052336פתרון_בעיות_יחס.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • פרופורציה
   • 1.ExerciseAnswers/20180604-16064129פרופורציה.png
    1
    2
   • 2=1;
  • יחס ישר
   • 1.ExerciseAnswers/20180604-17062500יחס_ישר.png
    1
    2
   • 2=1;
  • פונקציה וגרף המתארים יחס ישר
  • יחס הפוך
   • 1.ExerciseAnswers/20180606-16061514יחס_הפוך.png
    1
    2
   • 2=1;
  • פונקציה וגרף המתארים יחס הפוך
 • סטטיסטיקה
  • שכיחות, שכיחות יחסית, שכיח וטווח נתונים
  • דרכים שונות להצגת נתונים
  • ממוצע
   • 1.ExerciseAnswers/20180606-17064923ממוצע.png
    1
    2
   • 2=1;
  • תכונות הממוצע
   • 1.ExerciseAnswers/20180606-18063073תכונות_של_ממוצע.png
    1
    2
   • 2=1;
  • חציון
   • 1.ExerciseAnswers/20180606-18060914חציון.png
    1
    2
   • 2=1;
 • אחוזים
  • מבוא לאחוזים
   • 1.ExerciseAnswers/20180607-16063930מבוא_לאחוזים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • הנחה והתייקרות באחוזים
   • 1.ExerciseAnswers/20180607-17060694הנחה והתייקרות באחוזים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • חישוב אחוזים בעל פה
  • רישום אחוזים בעזרת שברים עשרוניים
  • חישוב אחוז מתוך כמות נתונה
   • 1.ExerciseAnswers/20190707-13070332שאלה_אחוזים_כמות_נתונה.png
    1
    2
    3
   • 2=1;

גיאומטריה

 • קווים מיוחדים במשולש
  • שרטוט גובה במשולש בשיטת הילד והכדור
  • שרטוט גובה במשולש באמצעות סרגל
  • חוצה זווית
   • 1.ExerciseAnswers/20180328-17035260חוצה_זווית.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • שרטוט תיכון במשולש
  • גובה, תיכון וחוצה זווית במשולש
  • חלוקת שטחים במשולש על ידי תיכון
 • שטחי מצולעים
  • שטחים של מצולעים מוכרים - סיכום
  • שטח מלבן
   • 1.ExerciseAnswers/20180321-12032091שטח_מלבן.png
    1
    2
    3
   • 2.ExerciseAnswers/20180612-16064099שטח_מלבן.png
    1
    2
   • 3=1;
  • מציאת שטח משולש
   • 1.ExerciseAnswers/20180326-12031144שטח_משולש.png
    1
    2
    3
   • 2.ExerciseAnswers/20180612-16060199מציאת_שטח_משולש.png
    1
    2
    3
   • 3=1;
 • חפיפת משולשים
  • צורות חופפות
   • 1.ExerciseAnswers/20190707-14073724שאלה_גאומטריה_צורות_חופפות.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • משולשים חופפים
  • משפטי חפיפה
   • משפט חפיפה צ.ז.צ
    • 1.ExerciseAnswers/20180613-16063581משפט_חפיפה_צזצ.png
     1
     2
    • 2=1;
   • משפט חפיפה ז.צ.ז
    • 1.ExerciseAnswers/20180613-17060066משפט_חפיפה_זצז.png
     1
     2
    • 2=1;
   • משפט חפיפה צ.צ.צ
    • 1.ExerciseAnswers/20180613-17065819משפט_חפיפה_צצצ.png
     1
     2
    • 2=1;
 • כתיבה פורמאלית של הוכחה
  • הוכחה באמצעות טענה ונימוק
  • כלל המעבר
  • טענה וטענה הפוכה
   • 1.ExerciseAnswers/20180618-14064544טענה_הפוכה.png
    1
    2
   • 2=1;
 • דמיון משולשים
  • דמיון משולשים
   • 1.ExerciseAnswers/20180618-16065268דמיון משולשים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • שטחים של משולשים דומים
   • 1.ExerciseAnswers/20180618-16064230שטחים של משולשים דומים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • הוכחת דמיון משולשים לפי זוויות זווית
   • 1.ExerciseAnswers/20180618-16062639הוכחת דמיון משולשים לפי זווית זווית.png
    1
    2
   • 2=1;
 • סוגי משולשים
 • משולש שווה שוקיים
  • היכרות עם משולש שווה שוקיים
  • משולש שווה שוקיים - תכונות
  • משולש שווה שוקיים - משפטי זיהוי
 • משולש ישר זווית
  • היכרות עם משולש ישר זווית
  • התיכון ליתר במשולש ישר זווית
   • 1.ExerciseAnswers/20180619-16060660תיכון_ליתר_במשולש_ישר_זווית.png
    1
    2
   • 2=1;
  • התיכון ליתר - משפט הפוך
 • משפט פיתגורס
  • משפט פיתגורס - משמעות גאומטרית
  • משפט פיתגורס - משמעות אלגברית
   • 1.ExerciseAnswers/20191030-10105796שאלה_משולשים_פיתגורס.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • משפט פיתגורס - הוכחה
 • זוויות
  • זוויות צמודות
   • 1.ExerciseAnswers/20180328-17032004זוויות_צמודות.png
    1
    2
    3
   • 2.ExerciseAnswers/20180611-11061680זוויות_צמודות.png
    1
    2
   • 3=1;
  • זוויות קודקודיות
   • 1.ExerciseAnswers/20180328-17030650זוויות_קודקודיות.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • חוצה זווית
   • 1.ExerciseAnswers/20180328-17035260חוצה_זווית.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • סכום זוויות במשולש
   • 1.ExerciseAnswers/20180402-14041573סכום זוויות במשולש.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • סוגי הזויות הנוצרות בין שני ישרים וחותך
   • 1.ExerciseAnswers/20180402-10042160סוגי סוויות בין ישרים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • זויות בין שני ישרים מקבילים וחותך
   • 1.ExerciseAnswers/20180402-12045998זוויות_בין_ישרים_מקבילים_וחותך.png
    1
    2
    3
   • 2.ExerciseAnswers/20180531-13052788זוויות בין שני ישרים מקבילים וחותך.png
    1
    2
    3
   • 3=1;
  • זווית חיצונית במשולש
   • 1.ExerciseAnswers/20180611-12062913זווית_חיצונית_למשולש.png
    1
    2
    3
   • 2=1;

תרגול מתמטיקה לכיתה ח

 • מבחן מיצב לכיתה ח' 2011 - טור א
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 1
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 2
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 3
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 4
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 5
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 6
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 7
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 8
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 9
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 10
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 11
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 12
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 13
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 14
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 15
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 16
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 17
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 18
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 19
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 20
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 21
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 22
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 23
  • מבחן מיצב 2011 שאלה 24
 • מבחן מיצב לכיתה ח' 2012 - טור א
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 1
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 2
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 3
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 4
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 5
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 6
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 7
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 8
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 9
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 10
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 11
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 12
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 13
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 14
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 15
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 16
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 17
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 18
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 19
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 20
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 21
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 22
  • מבחן מיצב 2012 שאלה 23
 • מבחן מיצב לכיתה ח' 2013 - טור א
  • מבחן מיצב 2013 שאלה 1
  • מבחן מיצב 2013 שאלה 2
  • מבחן מיצב 2013 שאלה 3
  • מבחן מיצב 2013 שאלה 4
  • מבחן מיצב 2013 שאלה 5
  • מבחן מיצב 2013 שאלה 6
  • מבחן מיצב 2013 שאלה 7
  • מבחן מיצב 2013 שאלה 8
  • מבחן מיצב 2013 שאלה 9
  • מבחן מיצב 2013 שאלה 10
  • מבחן מיצב 2013 שאלה 11
  • מבחן מיצב 2013 שאלה 12

חדשות ועדכונים