שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מיצב 2012 שאלה 20
מבחן מיצב 2012 שאלה 20
שיטת השוואת מקדמים
שיטת השוואת מקדמים
מציאת גורם משותף
מציאת גורם משותף
זויות בין שני ישרים מקבילים וחותך
זויות בין שני ישרים מקבילים וחותך
מבחן מיצב 2011 שאלה 6
מבחן מיצב 2011 שאלה 6
הוצאת גורם משותף
הוצאת גורם משותף
מבחן מיצב 2012 שאלה 11
מבחן מיצב 2012 שאלה 11

השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים