הוצאת מינוס לפני סוגריים > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נראה מדוע תמיד מתקיים השוויון: a-b=-(b-a) .

נבדוק מה קורה כאשר מחליפים בין האיבר המחוסר לאיבר המחסר כדי להבין מדוע שוויון זה נכון. לדוגמה ידוע כי 5-2=3 ואילו 2-5=-3. מדוגמה זו ניתן להגיע למסקנה שכאשר אנו מחליפים בין המחוסר והמחסר אנו מקבלים את אותה התוצאה, אך עם סימן של מינוס, כלומר את המספר הנגדי.

על פי הדוגמה שהראינו, נלמד כיצד אנחנו יכולים להבין מדוע השוויון a-b=-(b-a) נכון. נראה שכאשר נחליף את הסדר של המחסר והמחוסר נקבל את אותה התוצאה רק בסימן מינוס, ונסביר מדוע מותר לנו להפוך את הסדר של המחסר והמחוסר כל עוד אנחנו מפצים על כך על ידי הוספה של מינוס.

שיעורים לצפייה בחינם

חישוב שיפוע לפי שתי נקודות
חישוב שיפוע לפי שתי נקודות
זוויות קודקודיות
זוויות קודקודיות
מבחן מיצב 2012 שאלה 8
מבחן מיצב 2012 שאלה 8
חלוקת שטחים במשולש על ידי תיכון
חלוקת שטחים במשולש על ידי תיכון
מבחן מיצב 2013 שאלה 5
מבחן מיצב 2013 שאלה 5
מספר פתרונות של משוואות
מספר פתרונות של משוואות
פישוט ביטויים ופתרון משוואות עם מכנה מספרי
פישוט ביטויים ופתרון משוואות עם מכנה מספרי

הוצאת מינוס לפני סוגריים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים