הוצאת מינוס לפני סוגריים > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נראה מדוע תמיד מתקיים השוויון: a-b=-(b-a) .

נבדוק מה קורה כאשר מחליפים בין האיבר המחוסר לאיבר המחסר כדי להבין מדוע שוויון זה נכון. לדוגמה ידוע כי 5-2=3 ואילו 2-5=-3. מדוגמה זו ניתן להגיע למסקנה שכאשר אנו מחליפים בין המחוסר והמחסר אנו מקבלים את אותה התוצאה, אך עם סימן של מינוס, כלומר את המספר הנגדי.

על פי הדוגמה שהראינו, נלמד כיצד אנחנו יכולים להבין מדוע השוויון a-b=-(b-a) נכון. נראה שכאשר נחליף את הסדר של המחסר והמחוסר נקבל את אותה התוצאה רק בסימן מינוס, ונסביר מדוע מותר לנו להפוך את הסדר של המחסר והמחוסר כל עוד אנחנו מפצים על כך על ידי הוספה של מינוס.

שיעורים לצפייה בחינם

שטחים של משולשים דומים
שטחים של משולשים דומים
זוויות צמודות
זוויות צמודות
שיטת ערך משולש
שיטת ערך משולש
מבוא לשיטת ההצבה
מבוא לשיטת ההצבה
טענה וטענה הפוכה
טענה וטענה הפוכה
ממוצע
ממוצע
שרטוט גרף של פונקציה קווית
שרטוט גרף של פונקציה קווית

הוצאת מינוס לפני סוגריים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים