שיעורים לצפייה בחינם

תחומי חיוביות ושליליות של פונקציות
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציות
משוואות מהצורה a•b•c=0
משוואות מהצורה a•b•c=0
סוגי משולשים
סוגי משולשים
מבחן מיצב 2011 שאלה 10
מבחן מיצב 2011 שאלה 10
שטחים של מצולעים מוכרים - סיכום
שטחים של מצולעים מוכרים - סיכום
חוצה זווית
חוצה זווית
מבחן מיצב 2012 שאלה 8
מבחן מיצב 2012 שאלה 8

הוכחה באמצעות טענה ונימוק

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים