דרכים שונות להצגת נתונים > מספרי > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד כיצד ניתן להיעזר בטבלה או בגרף על מנת לארגן ולהציג רשימת נתונים.

תחילה נחזור על ההגדרות של שכיחות ושכיחות יחסית ולאחר מכן נלמד מה היא טבלת שכיחויות ועל אופן בנייתה.

בנוסף נגדיר מה הן דיאגרמת עמודות ודיאגרמת עוגה, ואת אופן ייצוג הנתונים בעזרתן.

לבסוף, נדון ביתרונות ובחסרונות של כל אחת מדרכי ייצוג אלה על בסיס השוואת הפרמטרים של שכיחות, שכיחות יחסית וטווח הנתונים.

שיעורים לצפייה בחינם

תחומי עלייה וירידה של פונקציה
תחומי עלייה וירידה של פונקציה
הקשר בין עלייה וירידה של פונקציה לבין השיפוע
הקשר בין עלייה וירידה של פונקציה לבין השיפוע
שיפוע - חישוב קצב השתנות של פונקציה
שיפוע - חישוב קצב השתנות של פונקציה
השתנות של פונקציה - קצב אחיד ולא אחיד
השתנות של פונקציה - קצב אחיד ולא אחיד

דרכים שונות להצגת נתונים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים