דרכים שונות להצגת נתונים > מספרי > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד כיצד ניתן להיעזר בטבלה או בגרף על מנת לארגן ולהציג רשימת נתונים.

תחילה נחזור על ההגדרות של שכיחות ושכיחות יחסית ולאחר מכן נלמד מה היא טבלת שכיחויות ועל אופן בנייתה.

בנוסף נגדיר מה הן דיאגרמת עמודות ודיאגרמת עוגה, ואת אופן ייצוג הנתונים בעזרתן.

לבסוף, נדון ביתרונות ובחסרונות של כל אחת מדרכי ייצוג אלה על בסיס השוואת הפרמטרים של שכיחות, שכיחות יחסית וטווח הנתונים.

שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מיצב 2011 שאלה 18
מבחן מיצב 2011 שאלה 18
מבחן מיצב 2012 שאלה 4
מבחן מיצב 2012 שאלה 4
סוגי הזויות הנוצרות בין שני ישרים וחותך
סוגי הזויות הנוצרות בין שני ישרים וחותך
זווית חיצונית במשולש
זווית חיצונית במשולש
מבחן מיצב 2012 שאלה 1
מבחן מיצב 2012 שאלה 1
מבחן מיצב 2011 שאלה 12
מבחן מיצב 2011 שאלה 12
ביטוי היחס באמצעות משתנה
ביטוי היחס באמצעות משתנה

דרכים שונות להצגת נתונים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים