דרכים שונות להצגת נתונים > מספרי > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד כיצד ניתן להיעזר בטבלה או בגרף על מנת לארגן ולהציג רשימת נתונים.

תחילה נחזור על ההגדרות של שכיחות ושכיחות יחסית ולאחר מכן נלמד מה היא טבלת שכיחויות ועל אופן בנייתה.

בנוסף נגדיר מה הן דיאגרמת עמודות ודיאגרמת עוגה, ואת אופן ייצוג הנתונים בעזרתן.

לבסוף, נדון ביתרונות ובחסרונות של כל אחת מדרכי ייצוג אלה על בסיס השוואת הפרמטרים של שכיחות, שכיחות יחסית וטווח הנתונים.

שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מיצב 2011 שאלה 2
מבחן מיצב 2011 שאלה 2
מבחן מיצב 2013 שאלה 10
מבחן מיצב 2013 שאלה 10
מבחן מיצב 2013 שאלה 5
מבחן מיצב 2013 שאלה 5
סכום זוויות במשולש
סכום זוויות במשולש
מבחן מיצב 2012 שאלה 4
מבחן מיצב 2012 שאלה 4
פרופורציה
פרופורציה
משוואות מהצורה a•b•c=0
משוואות מהצורה a•b•c=0

דרכים שונות להצגת נתונים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים