שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 7
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 7
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 10
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 10
סדר פעולות חשבון
סדר פעולות חשבון
פתרון משוואה משיקולים מספריים
פתרון משוואה משיקולים מספריים
שרטוט גובה במשולש בשיטת הילד והכדור
שרטוט גובה במשולש בשיטת הילד והכדור
מעבר מייצוג מילולי של פונקציה לשאר הייצוגים
מעבר מייצוג מילולי של פונקציה לשאר הייצוגים
זווית – הגדרה, מדידה והשוואה בין זוויות
זווית – הגדרה, מדידה והשוואה בין זוויות

תכונות המלבן

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים