תיאור מספרים חיוביים ושליליים בעזרת חצים > מספרי > מתמטיקה לכיתה ז'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד איך ניתן לתאר מספרים מכוונים, שהם מספרים חיוביים ושליליים, בעזרת חצים.

נראה בשיעור כיצד לתאר מספרים בעזרת חצים, ונראה כיצד להשתמש בחצים בעלי אורכים וכיוונים שונים. בנוסף, נראה כמה דרכים לרשום מספרים חיוביים ושליליים. נציג דוגמאות במהלך השיעור על מנת להסביר את הנושא הנלמד.

שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 16
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 16
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 17
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 17
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 4
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 4
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 6
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 6
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 8
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 8
יחידות מידה של אורך ומעבר ביניהן
יחידות מידה של אורך ומעבר ביניהן
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 3
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 3

תיאור מספרים חיוביים ושליליים בעזרת חצים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים