שימושים שונים של מערכת הצירים > מספרי > מתמטיקה לכיתה ז'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נכיר מספר שימושים למערכת הצירים.

מערכת צירים בנויה משני צירים שמאונכים זה לזה. לציר האופקי נקרא ציר ה-X ולציר האנכי נקרא ציר ה-Y. לכל נקודה במערכת הצירים יש תיאור שמאפיין רק אותה. לזוג המספרים שמתאר את הנקודה קוראים זוג סדור. מערכת הצירים מחלקת את המישור ל-4 רביעים. מספור הרביעים נעשה נגד כיוון השעון.

בשיעור זה נכיר את השימושים השונים של מערכת צירים. שימוש ראשון למערכת הצירים הוא סימון נקודות שונות על מפה, שימוש נוסף במערכת הצירים הוא ייצוג עצמים גיאומטריים, השימוש השלישי והעיקרי למערכת הצירים הוא שרטוט גרפים. בשיעור נסביר ונדגים כל אחד מהשימושים הללו.

שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 10
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 10
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 17
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 17
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 21
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 21
נקודה, ישר, קרן וקטע
נקודה, ישר, קרן וקטע
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 5
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 5
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 1
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 1
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 22
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 22

שימושים שונים של מערכת הצירים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים