שימושים שונים של מערכת הצירים > מספרי > מתמטיקה לכיתה ז'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נכיר מספר שימושים למערכת הצירים.

מערכת צירים בנויה משני צירים שמאונכים זה לזה. לציר האופקי נקרא ציר ה-X ולציר האנכי נקרא ציר ה-Y. לכל נקודה במערכת הצירים יש תיאור שמאפיין רק אותה. לזוג המספרים שמתאר את הנקודה קוראים זוג סדור. מערכת הצירים מחלקת את המישור ל-4 רביעים. מספור הרביעים נעשה נגד כיוון השעון.

בשיעור זה נכיר את השימושים השונים של מערכת צירים. שימוש ראשון למערכת הצירים הוא סימון נקודות שונות על מפה, שימוש נוסף במערכת הצירים הוא ייצוג עצמים גיאומטריים, השימוש השלישי והעיקרי למערכת הצירים הוא שרטוט גרפים. בשיעור נסביר ונדגים כל אחד מהשימושים הללו.

שיעורים לצפייה בחינם

ניסוח חוקיות - דוגמאות בסיס
ניסוח חוקיות - דוגמאות בסיס
ניסוח חוקיות - דוגמאות מתקדמות
ניסוח חוקיות - דוגמאות מתקדמות
הצבת מספרים בביטויים אלגבריים
הצבת מספרים בביטויים אלגבריים
מציאת ביטוי אלגברי והצבת מספרים
מציאת ביטוי אלגברי והצבת מספרים
מהו משתנה ומהו ביטוי אלגברי
מהו משתנה ומהו ביטוי אלגברי

שימושים שונים של מערכת הצירים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים