שימושים שונים של מערכת הצירים > מספרי > מתמטיקה לכיתה ז'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נכיר מספר שימושים למערכת הצירים.

מערכת צירים בנויה משני צירים שמאונכים זה לזה. לציר האופקי נקרא ציר ה-X ולציר האנכי נקרא ציר ה-Y. לכל נקודה במערכת הצירים יש תיאור שמאפיין רק אותה. לזוג המספרים שמתאר את הנקודה קוראים זוג סדור. מערכת הצירים מחלקת את המישור ל-4 רביעים. מספור הרביעים נעשה נגד כיוון השעון.

בשיעור זה נכיר את השימושים השונים של מערכת צירים. שימוש ראשון למערכת הצירים הוא סימון נקודות שונות על מפה, שימוש נוסף במערכת הצירים הוא ייצוג עצמים גיאומטריים, השימוש השלישי והעיקרי למערכת הצירים הוא שרטוט גרפים. בשיעור נסביר ונדגים כל אחד מהשימושים הללו.

שיעורים לצפייה בחינם

פתרון משוואה משיקולים מספריים
פתרון משוואה משיקולים מספריים
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 12
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 12
פתרון שאלות מילוליות באמצעות משוואות - דוגמאות מתקדמות
פתרון שאלות מילוליות באמצעות משוואות - דוגמאות מתקדמות
כינוס איברים דומים (פישוט תבניות)
כינוס איברים דומים (פישוט תבניות)
יחידות מידה של שטח ומעבר ביניהן
יחידות מידה של שטח ומעבר ביניהן
חזקות עם מעריך טבעי
חזקות עם מעריך טבעי
ניסוח חוקיות - דוגמאות בסיס
ניסוח חוקיות - דוגמאות בסיס

שימושים שונים של מערכת הצירים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים