שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 10
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 10
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 18
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 18
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 4
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 4
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 1
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 1
סדר פעולות חשבון
סדר פעולות חשבון
שרטוט גובה במשולש באמצעות סרגל
שרטוט גובה במשולש באמצעות סרגל
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 2
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 2

שטח מלבן

טוען וידאו...

תרגול חינם מתמטיקה לכיתה ז'

אלגברה

 • משתנים וביטויים אלגבריים
  • מהו משתנה ומהו ביטוי אלגברי
   • 1.ExerciseAnswers/20180130-160100871111.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • ניסוח חוקיות - דוגמאות בסיס
   • 1.ExerciseAnswers/20180206-17021030ניסוח_חוקיות_-_שאלה.png
    1
    2
    3
    4
   • 2=1;
  • ניסוח חוקיות - דוגמאות מתקדמות
   • 1.ExerciseAnswers/20180206-17025052ניסוח_חוקיות_מתקדם_שאלה.png
    1
    2
    3
    4
   • 2=1;
  • הצבת מספרים בביטויים אלגבריים
   • 1.ExerciseAnswers/20190618-11060292אלגברה_משתנים_וביטויים_אלגבריים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • מציאת ביטוי אלגברי והצבת מספרים
   • 1.ExerciseAnswers/20180212-18021445מציאת_ביטוי_אלגברי_והצבת_מספרים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • כינוס איברים דומים (פישוט תבניות)
   • 1.ExerciseAnswers/20180213-17021851כינוס_איברים_דומים.png
    1
    2
    3
   • 2.ExerciseAnswers/20180417-16043043כינוס_איברים_דומים.png
    1
    2
   • 3=1;
  • שיוויון בין ביטויים אלגבריים
   • 1.ExerciseAnswers/20180213-17022898שוויון_בין_ביטויים_אלגבריים.png
    1
    2
   • 2=1;
 • משוואות ושאלות מילוליות
  • מהי משוואה
   • 1.ExerciseAnswers/20180214-14021815מהי_משוואה.png
    1
    2
   • 2=1;
  • פתרון משוואה משיקולים מספריים
   • 1.ExerciseAnswers/20180214-15023346פתרון_משוואה_משיקולים_מספריים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • פתרון משוואה משיקולים של איזון
   • 1.ExerciseAnswers/20180215-12024957פתרון משוואה משיקולים של איזון.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • פתרון שאלות מילוליות באמצעות משוואות - דוגמאות בסיס
   • 1.ExerciseAnswers/20180219-12025294פתרון_בעיות_מילוליות_בעזרת_משוואות_-_בסיס.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • פתרון שאלות מילוליות באמצעות משוואות - דוגמאות מתקדמות
   • 1.ExerciseAnswers/20180219-17022924פתרון_בעיות_מילוליות_בעזרת_משוואות_-_תרגול_נוסף.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • פתרון משוואה הכולל פעולות במספרים מכוונים
   • 1.ExerciseAnswers/20180215-17023767פתרון משוואה כולל פעולות במספרים מכוונים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • פתרון משוואות מתקדמות
   • 1.ExerciseAnswers/20180219-12024284פתרון_משוואות_מתקדמות.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
 • מבוא לפונקציות
  • קריאת גרף
  • משתנה תלוי ובלתי תלוי
   • 1.ExerciseAnswers/20180220-16021350משתנה תלוי ובלתי תלוי.png
    1
    2
   • 2=1;
  • ייצוגים שונים של פונקציות
   • מעבר מייצוג מילולי של פונקציה לשאר הייצוגים
   • מציאת ייצוג אלגברי של פונקציה
    • 1.ExerciseAnswers/20180220-17025868מציאת ייצוג אלגברי של פונקציה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מעבר מייצוג אלגברי של פונקציה לשאר הייצוגים
   • שימוש בייצוג האלגברי של פונקציה לפתרון שאלות
    • 1.ExerciseAnswers/20180221-17021032שימוש_בייצוג_האלגברי_לפתרון_שאלות.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • שיטות לסימון פונקציה
    • 1.ExerciseAnswers/20180221-17020143שיטות לסימון פונקציה.png
     1
     2
     3
    • 2.ExerciseAnswers/20180412-12045087שיטות לסימון פונקציה.png
     1
     2
    • 3=1;
  • תחומי עלייה וירידה של פונקציה
   • 1.ExerciseAnswers/20180222-17020438תחומי עלייה וירידה של פונקיציה.png
    1
    2
    3
   • 2.ExerciseAnswers/20180409-12040773תחומי_עלייה_וירידה_של_פונקציה.png
    1
    2
    3
   • 3=1;
  • השתנות של פונקציה - קצב אחיד ולא אחיד
   • 1.ExerciseAnswers/20180226-16021579השתנות של פונקציה.png
    1
    2
   • 2.ExerciseAnswers/20180409-12044902שינוי_קצב_של_פונקציות.png
    1
    2
   • 3=1;
  • שיפוע - חישוב קצב השתנות של פונקציה
   • 1.ExerciseAnswers/20190618-11063273אלגברה_שיפוע.png
    1
    2
   • 2=1;

מספרי

 • כללי פעולות החשבון
  • סדר פעולות חשבון
   • 1.ExerciseAnswers/20180226-17024259סדר_פעולות_חשבון.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • קו השבר כשקול לפעולת החילוק
   • 1.ExerciseAnswers/20180227-15025967קו השבר כשיקול לפעולת החילוק.png
    1
    2
   • 2=1;
  • חוק הקיבוץ
   • 1.ExerciseAnswers/20180227-15023037חוק הקיבוץ.png
    1
    2
   • 2=1;
  • חוק החילוף
   • 1.ExerciseAnswers/20180227-16023998חוק_החילוף.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • מדוע אסור לחלק באפס
   • 1.ExerciseAnswers/20180227-17025177מדוע אסור לחלק באפס.png
    1
    2
   • 2=1;
  • איברים ניטרליים בחיבור ובכפל
   • 1.ExerciseAnswers/20180305-18035377איברים_נייטרלים_בחיבור_ובכפל.png
    1
    2
   • 2=1;
  • מספרים הופכיים
   • 1.ExerciseAnswers/20190618-11062331מספרים_הופכיים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • כפל בהופכי במקום חילוק
   • 1.ExerciseAnswers/20190618-12061504כפל_בהופכי_במקום_חילוק.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • חוק הפילוג
   • 1.ExerciseAnswers/20180306-17034215חוק_הפילוג.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
 • חזקות ושורשים ריבועיים
  • חזקות עם מעריך טבעי
   • 1.ExerciseAnswers/20180306-18034844חזקות עם מעריך טבעי.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • שימוש בחזקות בבעיות מציאותיות
   • 1.ExerciseAnswers/20190618-12060707מספרי_שימוש_בחזקות.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • שורש ריבועי
   • 1.ExerciseAnswers/20180307-13030296שורש_ריבועי.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
 • מספרים מכוונים
  • היכרות עם מספרים שליליים
   • 1.ExerciseAnswers/20180307-17034719היכרות עם מספרים שליליים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • ציר המספרים
   • 1.ExerciseAnswers/20180308-17034569ציר_המספרים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • מספרים נגדיים
   • 1.ExerciseAnswers/20180312-17032539מספרים_נגדיים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • פעולות חשבון במספרים מכוונים
   • תיאור מספרים חיוביים ושליליים בעזרת חצים
   • חיבור מספרים מכוונים
    • 1.ExerciseAnswers/20180313-15033908חיבור_מספרים_מכוונים.png
     1
     2
    • 2=1;
   • חיסור מספרים מכוונים
    • 1.ExerciseAnswers/20180313-16033047חיסור_מספרים_מכוונים.png
     1
     2
    • 2=1;
   • חיבור וחיסור מספרים מכוונים - שיטה מקוצרת
    • 1.ExerciseAnswers/20190618-12064348חיבור_וחיסור_שיטה_מקוצרת.png
     1
     2
    • 2=1;
   • כפל מספרים מכוונים
    • 1.ExerciseAnswers/20180314-17034799כפל מספרים מכוונים.png
     1
     2
    • 2=1;
   • חילוק מספרים מכוונים
    • 1.ExerciseAnswers/20180314-17034571חילוק_מספרים_מכוונים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • ערך מוחלט
   • 1.ExerciseAnswers/20180313-12031918ערך_מוחלט.png
    1
    2
    3
   • 2.ExerciseAnswers/20180314-17030216חילוק_מספרים_מכוונים.png
    1
    2
    3
   • 3=1;
 • מערכת צירים
  • מערכת צירים - סימון וקריאת נקודות
  • שימושים שונים של מערכת הצירים
  • קווים מקבילים לצירים

גאומטריה

 • מושגים בסיסיים
  • נקודה, ישר, קרן וקטע
   • 1.ExerciseAnswers/20180320-12034605נק', ישר קרן וקטע.png
    1
    2
   • 2=1;
  • מצולעים
   • 1.ExerciseAnswers/20190618-13065061מצולעים_שאלה.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • צורות חופפות
   • 1.ExerciseAnswers/20190707-14073724שאלה_גאומטריה_צורות_חופפות.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • יחידות מידה של אורך ומעבר ביניהן
   • 1.ExerciseAnswers/20180320-15032815יחידות_מידה_של_אורך.png
    1
    2
   • 2=1;
  • יחידות מידה של שטח ומעבר ביניהן
   • 1.ExerciseAnswers/20180320-15035543יחידות_מידה_של_שטח.png
    1
    2
   • 2=1;
 • ניצבות והקבלה
  • זווית ישרה וניצבות
   • 1.ExerciseAnswers/20190618-13063340גאומטריה_זוית_ישרה_וניצבות.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • מרחק של נקודה מישר
  • ישרים מקבילים
   • 1.ExerciseAnswers/20190618-13064619גאומטריה_ישרים_מקבילים.png
    1
    2
   • 2=1;
 • מלבן, ריבוע ותיבה
  • מלבן
   • הכרת המלבן
   • תכונות המלבן
   • היקף מלבן
    • 1.ExerciseAnswers/20180321-12035864היקף_המלבן.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • שטח מלבן
    • 1.ExerciseAnswers/20180321-12032091שטח_מלבן.png
     1
     2
     3
    • 2.ExerciseAnswers/20180612-16064099שטח_מלבן.png
     1
     2
    • 3=1;
 • שטחים
  • משולש
   • שרטוט גובה במשולש בשיטת הילד והכדור
   • שרטוט גובה במשולש באמצעות סרגל
   • הוכחת הנוסחה למציאת שטח משולש
    • 1.ExerciseAnswers/20180321-17032692הוכחת הנוסחא למציאת שטח משולש.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מציאת שטח משולש
    • 1.ExerciseAnswers/20180326-12031144שטח_משולש.png
     1
     2
     3
    • 2.ExerciseAnswers/20180612-16060199מציאת_שטח_משולש.png
     1
     2
     3
    • 3=1;
   • נוסחה למציאת שטח משולש כללי
  • מקבילית
  • טרפז
  • שטחים של מצולעים מוכרים - סיכום
  • שטחים של מצולעים כלליים
   • 1.ExerciseAnswers/20180326-17032902שטחים של מצולעים כלליים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
 • זוויות
  • הגדרה וסימון של זוויות
   • זווית – הגדרה, מדידה והשוואה בין זוויות
   • סימון זוויות
   • שימוש באותיות יווניות לסימון זוויות
  • סוגי זוויות - חדה, ישרה, קהה ושטוחה
   • 1.ExerciseAnswers/20180327-16030035סוגי זוויות.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • סכום והפרש של זוויות
   • 1.ExerciseAnswers/20180328-17033750סכום והפרש של זוויות.png
    1
    2
   • 2=1;
  • זוויות צמודות
   • 1.ExerciseAnswers/20180328-17032004זוויות_צמודות.png
    1
    2
    3
   • 2.ExerciseAnswers/20180611-11061680זוויות_צמודות.png
    1
    2
   • 3=1;
  • זוויות קודקודיות
   • 1.ExerciseAnswers/20180328-17030650זוויות_קודקודיות.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • חוצה זווית
   • 1.ExerciseAnswers/20180328-17035260חוצה_זווית.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • זויות בין שני ישרים מקבילים
   • סוגי הזויות הנוצרות בין שני ישרים וחותך
    • 1.ExerciseAnswers/20180402-10042160סוגי סוויות בין ישרים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • זויות בין שני ישרים מקבילים וחותך
    • 1.ExerciseAnswers/20180402-12045998זוויות_בין_ישרים_מקבילים_וחותך.png
     1
     2
     3
    • 2.ExerciseAnswers/20180531-13052788זוויות בין שני ישרים מקבילים וחותך.png
     1
     2
     3
    • 3=1;
 • משולשים
  • סכום זוויות במשולש
   • 1.ExerciseAnswers/20180402-14041573סכום זוויות במשולש.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • סוגי משולשים
  • זוויות במשולש ישר זווית וקהה זווית
  • סכום שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית
   • 1.ExerciseAnswers/20180402-15041920סכום_שתי_צלעות_במשולש.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
 • סכום הזוויות במרובע ובמצולעים אחרים
  • סכום זויות במרובע
   • 1.ExerciseAnswers/20180402-15041506סכום_זוויות_במרובע.png
    1
    2
    3
   • 2.ExerciseAnswers/20190701-10074308שאלה_גאומטריה_סכום_זוייות.png
    1
    2
    3
   • 3=1;

תרגול מתמטיקה לכיתה ז

 • מבחן מפמ"ר כיתה ז 2010
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 1
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 2
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 3
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 4
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 5
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 6
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 7
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 8
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 9
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 10
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 11
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 12
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 13
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 14
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 15
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 16
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 17
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 18
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 19
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 20
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 21
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 22
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 23
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 24
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 25
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 26
 • מבחן מפמ"ר כיתה ז 2011
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 1
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 2
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 3
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 4
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 5
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 6
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 7
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 8
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 9
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 10
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 11
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 12
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 14
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 15
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 16
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 17
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 18
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 19
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 20
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 21
 • מבחן מפמ"ר כיתה ז 2012 טור א'
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 1
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 2
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 3
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 4
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 5
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 6
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 7
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 8
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 9
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 10
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 11
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 12
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 13
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 14
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 15
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 16
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 17
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 18
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 19
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 20
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלת בונוס 1
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלת בונוס 2

חדשות ועדכונים