שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 5
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 5
זווית – הגדרה, מדידה והשוואה בין זוויות
זווית – הגדרה, מדידה והשוואה בין זוויות
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 5
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 5
היכרות עם מספרים שליליים
היכרות עם מספרים שליליים
שימושים שונים של מערכת הצירים
שימושים שונים של מערכת הצירים
יחידות מידה של אורך ומעבר ביניהן
יחידות מידה של אורך ומעבר ביניהן
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 10
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 10

שטחים של מצולעים מוכרים - סיכום

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים