קווים מקבילים לצירים > מספרי > מתמטיקה לכיתה ז'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נראה מה משותף לנקודות הנמצאות על קווים שמקבילים לצירים.

מערכת צירים היא שני צירי מספרים שמאונכים זה לזה. את הציר האופקי מכנים "ציר x" ואת הציר האנכי מכנים "ציר y". לכל נקודה במערכת הצירים יש שמאפיין רק אותה. השם של הנקודה מורכב משני מספרים שנקראים זוג סדור והוא מסומן כך: (x,y). את שיעור ה-x של הנקודה רושמים בצד שמאל ואת שיעור ה-y בצד ימין.

בשיעור זה נלמד מה קורה כאשר נשרטט קו המקביל לציר ה- y, וכיצד ייקרא קו זה. נלמד גם מה קורה כאשר נשרטט קו המקביל לציר ה-x, וכיצד נקרא קו מסוג זה. נדגים כל אחד מהמקרים על מנת להסביר את הנושא.

שיעורים לצפייה בחינם

שימוש באותיות יווניות לסימון זוויות
שימוש באותיות יווניות לסימון זוויות
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 16
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 16
מספרים הופכיים
מספרים הופכיים
פתרון משוואה משיקולים של איזון
פתרון משוואה משיקולים של איזון
סכום שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית
סכום שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית
סימון זוויות
סימון זוויות
נוסחה למציאת שטח משולש כללי
נוסחה למציאת שטח משולש כללי

קווים מקבילים לצירים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים