קווים מקבילים לצירים > מספרי > מתמטיקה לכיתה ז'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נראה מה משותף לנקודות הנמצאות על קווים שמקבילים לצירים.

מערכת צירים היא שני צירי מספרים שמאונכים זה לזה. את הציר האופקי מכנים "ציר x" ואת הציר האנכי מכנים "ציר y". לכל נקודה במערכת הצירים יש שמאפיין רק אותה. השם של הנקודה מורכב משני מספרים שנקראים זוג סדור והוא מסומן כך: (x,y). את שיעור ה-x של הנקודה רושמים בצד שמאל ואת שיעור ה-y בצד ימין.

בשיעור זה נלמד מה קורה כאשר נשרטט קו המקביל לציר ה- y, וכיצד ייקרא קו זה. נלמד גם מה קורה כאשר נשרטט קו המקביל לציר ה-x, וכיצד נקרא קו מסוג זה. נדגים כל אחד מהמקרים על מנת להסביר את הנושא.

שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 20
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 20
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 2
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 2
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 7
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 7
זוויות צמודות
זוויות צמודות
ישרים מקבילים
ישרים מקבילים
מבחן מפמ"ר 2012 שאלת בונוס 1
מבחן מפמ"ר 2012 שאלת בונוס 1
יחידות מידה של אורך ומעבר ביניהן
יחידות מידה של אורך ומעבר ביניהן

קווים מקבילים לצירים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים