קווים מקבילים לצירים > מספרי > מתמטיקה לכיתה ז'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נראה מה משותף לנקודות הנמצאות על קווים שמקבילים לצירים.

מערכת צירים היא שני צירי מספרים שמאונכים זה לזה. את הציר האופקי מכנים "ציר x" ואת הציר האנכי מכנים "ציר y". לכל נקודה במערכת הצירים יש שמאפיין רק אותה. השם של הנקודה מורכב משני מספרים שנקראים זוג סדור והוא מסומן כך: (x,y). את שיעור ה-x של הנקודה רושמים בצד שמאל ואת שיעור ה-y בצד ימין.

בשיעור זה נלמד מה קורה כאשר נשרטט קו המקביל לציר ה- y, וכיצד ייקרא קו זה. נלמד גם מה קורה כאשר נשרטט קו המקביל לציר ה-x, וכיצד נקרא קו מסוג זה. נדגים כל אחד מהמקרים על מנת להסביר את הנושא.

שיעורים לצפייה בחינם

שימוש באותיות יווניות לסימון זוויות
שימוש באותיות יווניות לסימון זוויות
חוצה זווית
חוצה זווית
משתנה תלוי ובלתי תלוי
משתנה תלוי ובלתי תלוי
תיאור מספרים חיוביים ושליליים בעזרת חצים
תיאור מספרים חיוביים ושליליים בעזרת חצים
מקבילית
מקבילית
שיוויון בין ביטויים אלגבריים
שיוויון בין ביטויים אלגבריים
שטחים של מצולעים מוכרים - סיכום
שטחים של מצולעים מוכרים - סיכום

קווים מקבילים לצירים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים