קווים מקבילים לצירים > מספרי > מתמטיקה לכיתה ז'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נראה מה משותף לנקודות הנמצאות על קווים שמקבילים לצירים.

מערכת צירים היא שני צירי מספרים שמאונכים זה לזה. את הציר האופקי מכנים "ציר x" ואת הציר האנכי מכנים "ציר y". לכל נקודה במערכת הצירים יש שמאפיין רק אותה. השם של הנקודה מורכב משני מספרים שנקראים זוג סדור והוא מסומן כך: (x,y). את שיעור ה-x של הנקודה רושמים בצד שמאל ואת שיעור ה-y בצד ימין.

בשיעור זה נלמד מה קורה כאשר נשרטט קו המקביל לציר ה- y, וכיצד ייקרא קו זה. נלמד גם מה קורה כאשר נשרטט קו המקביל לציר ה-x, וכיצד נקרא קו מסוג זה. נדגים כל אחד מהמקרים על מנת להסביר את הנושא.

שיעורים לצפייה בחינם

ניסוח חוקיות - דוגמאות בסיס
ניסוח חוקיות - דוגמאות בסיס
מהו משתנה ומהו ביטוי אלגברי
מהו משתנה ומהו ביטוי אלגברי
מציאת ביטוי אלגברי והצבת מספרים
מציאת ביטוי אלגברי והצבת מספרים
הצבת מספרים בביטויים אלגבריים
הצבת מספרים בביטויים אלגבריים
ניסוח חוקיות - דוגמאות מתקדמות
ניסוח חוקיות - דוגמאות מתקדמות

קווים מקבילים לצירים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים