שיעורים לצפייה בחינם

מציאת ביטוי אלגברי והצבת מספרים
מציאת ביטוי אלגברי והצבת מספרים
חיבור מספרים מכוונים
חיבור מספרים מכוונים
חיסור מספרים מכוונים
חיסור מספרים מכוונים
מהי משוואה
מהי משוואה
שיפוע - חישוב קצב השתנות של פונקציה
שיפוע - חישוב קצב השתנות של פונקציה
סדר פעולות חשבון
סדר פעולות חשבון
נוסחה למציאת שטח משולש כללי
נוסחה למציאת שטח משולש כללי

סכום שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית

טוען וידאו...

תרגול חינם מתמטיקה לכיתה ז'

אלגברה

 • משתנים וביטויים אלגבריים
  • מהו משתנה ומהו ביטוי אלגברי
   • 1.ExerciseAnswers/20180130-160100871111.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • ניסוח חוקיות - דוגמאות בסיס
   • 1.ExerciseAnswers/20180206-17021030ניסוח_חוקיות_-_שאלה.png
    1
    2
    3
    4
   • 2=1;
  • ניסוח חוקיות - דוגמאות מתקדמות
   • 1.ExerciseAnswers/20180206-17025052ניסוח_חוקיות_מתקדם_שאלה.png
    1
    2
    3
    4
   • 2=1;
  • הצבת מספרים בביטויים אלגבריים
   • 1.ExerciseAnswers/20190618-11060292אלגברה_משתנים_וביטויים_אלגבריים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • מציאת ביטוי אלגברי והצבת מספרים
   • 1.ExerciseAnswers/20180212-18021445מציאת_ביטוי_אלגברי_והצבת_מספרים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • כינוס איברים דומים (פישוט תבניות)
   • 1.ExerciseAnswers/20180213-17021851כינוס_איברים_דומים.png
    1
    2
    3
   • 2.ExerciseAnswers/20180417-16043043כינוס_איברים_דומים.png
    1
    2
   • 3=1;
  • שיוויון בין ביטויים אלגבריים
   • 1.ExerciseAnswers/20180213-17022898שוויון_בין_ביטויים_אלגבריים.png
    1
    2
   • 2=1;
 • משוואות ושאלות מילוליות
  • מהי משוואה
   • 1.ExerciseAnswers/20180214-14021815מהי_משוואה.png
    1
    2
   • 2=1;
  • פתרון משוואה משיקולים מספריים
   • 1.ExerciseAnswers/20180214-15023346פתרון_משוואה_משיקולים_מספריים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • פתרון משוואה משיקולים של איזון
   • 1.ExerciseAnswers/20180215-12024957פתרון משוואה משיקולים של איזון.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • פתרון שאלות מילוליות באמצעות משוואות - דוגמאות בסיס
   • 1.ExerciseAnswers/20180219-12025294פתרון_בעיות_מילוליות_בעזרת_משוואות_-_בסיס.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • פתרון שאלות מילוליות באמצעות משוואות - דוגמאות מתקדמות
   • 1.ExerciseAnswers/20180219-17022924פתרון_בעיות_מילוליות_בעזרת_משוואות_-_תרגול_נוסף.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • פתרון משוואה הכולל פעולות במספרים מכוונים
   • 1.ExerciseAnswers/20180215-17023767פתרון משוואה כולל פעולות במספרים מכוונים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • פתרון משוואות מתקדמות
   • 1.ExerciseAnswers/20180219-12024284פתרון_משוואות_מתקדמות.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
 • מבוא לפונקציות
  • קריאת גרף
  • משתנה תלוי ובלתי תלוי
   • 1.ExerciseAnswers/20180220-16021350משתנה תלוי ובלתי תלוי.png
    1
    2
   • 2=1;
  • ייצוגים שונים של פונקציות
   • מעבר מייצוג מילולי של פונקציה לשאר הייצוגים
   • מציאת ייצוג אלגברי של פונקציה
    • 1.ExerciseAnswers/20180220-17025868מציאת ייצוג אלגברי של פונקציה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • מעבר מייצוג אלגברי של פונקציה לשאר הייצוגים
   • שימוש בייצוג האלגברי של פונקציה לפתרון שאלות
    • 1.ExerciseAnswers/20180221-17021032שימוש_בייצוג_האלגברי_לפתרון_שאלות.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • שיטות לסימון פונקציה
    • 1.ExerciseAnswers/20180221-17020143שיטות לסימון פונקציה.png
     1
     2
     3
    • 2.ExerciseAnswers/20180412-12045087שיטות לסימון פונקציה.png
     1
     2
    • 3=1;
  • תחומי עלייה וירידה של פונקציה
   • 1.ExerciseAnswers/20180222-17020438תחומי עלייה וירידה של פונקיציה.png
    1
    2
    3
   • 2.ExerciseAnswers/20180409-12040773תחומי_עלייה_וירידה_של_פונקציה.png
    1
    2
    3
   • 3=1;
  • השתנות של פונקציה - קצב אחיד ולא אחיד
   • 1.ExerciseAnswers/20180226-16021579השתנות של פונקציה.png
    1
    2
   • 2.ExerciseAnswers/20180409-12044902שינוי_קצב_של_פונקציות.png
    1
    2
   • 3=1;
  • שיפוע - חישוב קצב השתנות של פונקציה
   • 1.ExerciseAnswers/20190618-11063273אלגברה_שיפוע.png
    1
    2
   • 2=1;

מספרי

 • כללי פעולות החשבון
  • סדר פעולות חשבון
   • 1.ExerciseAnswers/20180226-17024259סדר_פעולות_חשבון.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • קו השבר כשקול לפעולת החילוק
   • 1.ExerciseAnswers/20180227-15025967קו השבר כשיקול לפעולת החילוק.png
    1
    2
   • 2=1;
  • חוק הקיבוץ
   • 1.ExerciseAnswers/20180227-15023037חוק הקיבוץ.png
    1
    2
   • 2=1;
  • חוק החילוף
   • 1.ExerciseAnswers/20180227-16023998חוק_החילוף.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • מדוע אסור לחלק באפס
   • 1.ExerciseAnswers/20180227-17025177מדוע אסור לחלק באפס.png
    1
    2
   • 2=1;
  • איברים ניטרליים בחיבור ובכפל
   • 1.ExerciseAnswers/20180305-18035377איברים_נייטרלים_בחיבור_ובכפל.png
    1
    2
   • 2=1;
  • מספרים הופכיים
   • 1.ExerciseAnswers/20190618-11062331מספרים_הופכיים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • כפל בהופכי במקום חילוק
   • 1.ExerciseAnswers/20190618-12061504כפל_בהופכי_במקום_חילוק.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • חוק הפילוג
   • 1.ExerciseAnswers/20180306-17034215חוק_הפילוג.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
 • חזקות ושורשים ריבועיים
  • חזקות עם מעריך טבעי
   • 1.ExerciseAnswers/20180306-18034844חזקות עם מעריך טבעי.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • שימוש בחזקות בבעיות מציאותיות
   • 1.ExerciseAnswers/20190618-12060707מספרי_שימוש_בחזקות.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • שורש ריבועי
   • 1.ExerciseAnswers/20180307-13030296שורש_ריבועי.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
 • מספרים מכוונים
  • היכרות עם מספרים שליליים
   • 1.ExerciseAnswers/20180307-17034719היכרות עם מספרים שליליים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • ציר המספרים
   • 1.ExerciseAnswers/20180308-17034569ציר_המספרים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • מספרים נגדיים
   • 1.ExerciseAnswers/20180312-17032539מספרים_נגדיים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • פעולות חשבון במספרים מכוונים
   • תיאור מספרים חיוביים ושליליים בעזרת חצים
   • חיבור מספרים מכוונים
    • 1.ExerciseAnswers/20180313-15033908חיבור_מספרים_מכוונים.png
     1
     2
    • 2=1;
   • חיסור מספרים מכוונים
    • 1.ExerciseAnswers/20180313-16033047חיסור_מספרים_מכוונים.png
     1
     2
    • 2=1;
   • חיבור וחיסור מספרים מכוונים - שיטה מקוצרת
    • 1.ExerciseAnswers/20190618-12064348חיבור_וחיסור_שיטה_מקוצרת.png
     1
     2
    • 2=1;
   • כפל מספרים מכוונים
    • 1.ExerciseAnswers/20180314-17034799כפל מספרים מכוונים.png
     1
     2
    • 2=1;
   • חילוק מספרים מכוונים
    • 1.ExerciseAnswers/20180314-17034571חילוק_מספרים_מכוונים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • ערך מוחלט
   • 1.ExerciseAnswers/20180313-12031918ערך_מוחלט.png
    1
    2
    3
   • 2.ExerciseAnswers/20180314-17030216חילוק_מספרים_מכוונים.png
    1
    2
    3
   • 3=1;
 • מערכת צירים
  • מערכת צירים - סימון וקריאת נקודות
  • שימושים שונים של מערכת הצירים
  • קווים מקבילים לצירים

גאומטריה

 • מושגים בסיסיים
  • נקודה, ישר, קרן וקטע
   • 1.ExerciseAnswers/20180320-12034605נק', ישר קרן וקטע.png
    1
    2
   • 2=1;
  • מצולעים
   • 1.ExerciseAnswers/20190618-13065061מצולעים_שאלה.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • צורות חופפות
   • 1.ExerciseAnswers/20190707-14073724שאלה_גאומטריה_צורות_חופפות.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • יחידות מידה של אורך ומעבר ביניהן
   • 1.ExerciseAnswers/20180320-15032815יחידות_מידה_של_אורך.png
    1
    2
   • 2=1;
  • יחידות מידה של שטח ומעבר ביניהן
   • 1.ExerciseAnswers/20180320-15035543יחידות_מידה_של_שטח.png
    1
    2
   • 2=1;
 • ניצבות והקבלה
  • זווית ישרה וניצבות
   • 1.ExerciseAnswers/20190618-13063340גאומטריה_זוית_ישרה_וניצבות.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • מרחק של נקודה מישר
  • ישרים מקבילים
   • 1.ExerciseAnswers/20190618-13064619גאומטריה_ישרים_מקבילים.png
    1
    2
   • 2=1;
 • מלבן, ריבוע ותיבה
  • מלבן
   • הכרת המלבן
   • תכונות המלבן
   • היקף מלבן
    • 1.ExerciseAnswers/20180321-12035864היקף_המלבן.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • שטח מלבן
    • 1.ExerciseAnswers/20180321-12032091שטח_מלבן.png
     1
     2
     3
    • 2.ExerciseAnswers/20180612-16064099שטח_מלבן.png
     1
     2
    • 3=1;
 • שטחים
  • משולש
   • שרטוט גובה במשולש בשיטת הילד והכדור
   • שרטוט גובה במשולש באמצעות סרגל
   • הוכחת הנוסחה למציאת שטח משולש
    • 1.ExerciseAnswers/20180321-17032692הוכחת הנוסחא למציאת שטח משולש.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • מציאת שטח משולש
    • 1.ExerciseAnswers/20180326-12031144שטח_משולש.png
     1
     2
     3
    • 2.ExerciseAnswers/20180612-16060199מציאת_שטח_משולש.png
     1
     2
     3
    • 3=1;
   • נוסחה למציאת שטח משולש כללי
  • מקבילית
  • טרפז
  • שטחים של מצולעים מוכרים - סיכום
  • שטחים של מצולעים כלליים
   • 1.ExerciseAnswers/20180326-17032902שטחים של מצולעים כלליים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
 • זוויות
  • הגדרה וסימון של זוויות
   • זווית – הגדרה, מדידה והשוואה בין זוויות
   • סימון זוויות
   • שימוש באותיות יווניות לסימון זוויות
  • סוגי זוויות - חדה, ישרה, קהה ושטוחה
   • 1.ExerciseAnswers/20180327-16030035סוגי זוויות.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • סכום והפרש של זוויות
   • 1.ExerciseAnswers/20180328-17033750סכום והפרש של זוויות.png
    1
    2
   • 2=1;
  • זוויות צמודות
   • 1.ExerciseAnswers/20180328-17032004זוויות_צמודות.png
    1
    2
    3
   • 2.ExerciseAnswers/20180611-11061680זוויות_צמודות.png
    1
    2
   • 3=1;
  • זוויות קודקודיות
   • 1.ExerciseAnswers/20180328-17030650זוויות_קודקודיות.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • חוצה זווית
   • 1.ExerciseAnswers/20180328-17035260חוצה_זווית.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • זויות בין שני ישרים מקבילים
   • סוגי הזויות הנוצרות בין שני ישרים וחותך
    • 1.ExerciseAnswers/20180402-10042160סוגי סוויות בין ישרים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • זויות בין שני ישרים מקבילים וחותך
    • 1.ExerciseAnswers/20180402-12045998זוויות_בין_ישרים_מקבילים_וחותך.png
     1
     2
     3
    • 2.ExerciseAnswers/20180531-13052788זוויות בין שני ישרים מקבילים וחותך.png
     1
     2
     3
    • 3=1;
 • משולשים
  • סכום זוויות במשולש
   • 1.ExerciseAnswers/20180402-14041573סכום זוויות במשולש.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • סוגי משולשים
  • זוויות במשולש ישר זווית וקהה זווית
  • סכום שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית
   • 1.ExerciseAnswers/20180402-15041920סכום_שתי_צלעות_במשולש.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
 • סכום הזוויות במרובע ובמצולעים אחרים
  • סכום זויות במרובע
   • 1.ExerciseAnswers/20180402-15041506סכום_זוויות_במרובע.png
    1
    2
    3
   • 2.ExerciseAnswers/20190701-10074308שאלה_גאומטריה_סכום_זוייות.png
    1
    2
    3
   • 3=1;

תרגול מתמטיקה לכיתה ז

 • מבחן מפמ"ר כיתה ז 2010
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 1
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 2
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 3
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 4
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 5
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 6
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 7
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 8
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 9
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 10
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 11
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 12
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 13
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 14
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 15
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 16
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 17
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 18
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 19
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 20
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 21
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 22
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 23
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 24
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 25
  • מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 26
 • מבחן מפמ"ר כיתה ז 2011
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 1
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 2
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 3
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 4
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 5
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 6
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 7
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 8
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 9
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 10
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 11
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 12
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 14
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 15
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 16
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 17
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 18
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 19
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 20
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 21
 • מבחן מפמ"ר כיתה ז 2012 טור א'
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 1
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 2
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 3
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 4
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 5
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 6
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 7
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 8
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 9
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 10
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 11
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 12
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 13
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 14
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 15
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 16
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 17
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 18
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 19
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 20
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלת בונוס 1
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלת בונוס 2

חדשות ועדכונים