סימון זוויות > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ז'

מה נלמד בשיעור?

נכיר מספר דרכים לסימון זוויות. זווית נוצרת משתי קרניים היוצאות מנקודה אחת. את הזווית מסמנים בקשת. הנקודה ממנה יוצאות הקרניים נקראת קודקוד הזווית. הקרניים נקראות שוקי הזווית.

בין שתי קרניים ניתן לשרטט שתי זוויות ולכן נהוג לסמן את הזווית שאליה מתכוונים.

קיימות שלוש דרכים לסימון זוויות. השיטה הראשונה היא סימון זווית לפי הקודקוד, אותה נלמד בשיעור. הדרך השנייה היא סימון הזווית לפי השוקיים והקודקוד, ונדגים גם דרך זו בשיעור. הדרך השלישית היא סימון הזווית לפי קודקוד עם מספור. נציג ונדגים כל אחת מהדרכים הללו בשיעור.

שיעורים לצפייה בחינם

קווים מקבילים לצירים
קווים מקבילים לצירים
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 14
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 14
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 13
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 13
שימוש בייצוג האלגברי של פונקציה לפתרון שאלות
שימוש בייצוג האלגברי של פונקציה לפתרון שאלות
חיסור מספרים מכוונים
חיסור מספרים מכוונים
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 6
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 6
מספרים נגדיים
מספרים נגדיים

סימון זוויות

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים