מערכת צירים - סימון וקריאת נקודות > מספרי > מתמטיקה לכיתה ז'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד לשרטט מערכת צירים ולסמן עליה נקודות.

ציר המספרים הוא הבסיס לבנייה של מערכת צירים. מערכת צירים היא שני צירי מספרים שמאונכים זה לזה.

שרטוט מערכת צירים יעשה במספר שלבים עליהם נלמד. נסביר בשיעור מהו ציר ה-X, מהו ציר ה-Y, ומה זה ראשית הצירים.

נלמד גם כיצד לסמן כל נקודה על מערכת הצירים באמצעות זוג מספרים סדור, ונדגים את הנושאים הנלמדים.

שיעורים לצפייה בחינם

שטח מלבן
שטח מלבן
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 13
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 13
טרפז
טרפז
פתרון שאלות מילוליות באמצעות משוואות - דוגמאות מתקדמות
פתרון שאלות מילוליות באמצעות משוואות - דוגמאות מתקדמות
קווים מקבילים לצירים
קווים מקבילים לצירים
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 10
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 10
סוגי זוויות - חדה, ישרה, קהה ושטוחה
סוגי זוויות - חדה, ישרה, קהה ושטוחה

מערכת צירים - סימון וקריאת נקודות

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים