מערכת צירים - סימון וקריאת נקודות > מספרי > מתמטיקה לכיתה ז'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד לשרטט מערכת צירים ולסמן עליה נקודות.

ציר המספרים הוא הבסיס לבנייה של מערכת צירים. מערכת צירים היא שני צירי מספרים שמאונכים זה לזה.

שרטוט מערכת צירים יעשה במספר שלבים עליהם נלמד. נסביר בשיעור מהו ציר ה-X, מהו ציר ה-Y, ומה זה ראשית הצירים.

נלמד גם כיצד לסמן כל נקודה על מערכת הצירים באמצעות זוג מספרים סדור, ונדגים את הנושאים הנלמדים.

שיעורים לצפייה בחינם

סכום שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית
סכום שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 7
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 7
סוגי הזויות הנוצרות בין שני ישרים וחותך
סוגי הזויות הנוצרות בין שני ישרים וחותך
הוכחת הנוסחה למציאת שטח משולש
הוכחת הנוסחה למציאת שטח משולש
זווית – הגדרה, מדידה והשוואה בין זוויות
זווית – הגדרה, מדידה והשוואה בין זוויות
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 21
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 21
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 6
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 6

מערכת צירים - סימון וקריאת נקודות

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים