מעבר מייצוג אלגברי של פונקציה לשאר הייצוגים > מתמטיקה לכיתה ז'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נעסוק מעבר מייצוג אלגברי של פונקציה לשאר הייצוגים. הפונקציה היא הקשר בין שני משתנים שונים. ניתן לתאר את הפונקציה באמצעות ארבעה ייצוגים: סיפור, טבלת ערכים, ביטוי אלגברי וגרף.

בשיעור זה נראה כיצד ניתן לעבור מייצוג אלגברי של פונקציה לשאר הייצוגים.

נסביר ראשית על השלב הראשון בו עוברים לייצוג על ידי טבלה. לאחר מכן ניתן להגיע לייצוג המילולי על ידי הסקת מסקנה מהטבלה. אחר כך ניתן לעבור גם לייצוג גרפי, על ידי מציאת זוגות של x ו-y בטבלה וסימונם על גבי הגרף. נדגיש כי יש לשים לב מהו המשתנה התלוי ומהו הבלתי תלוי.

שיעורים לצפייה בחינם

חזקות עם מעריך טבעי
חזקות עם מעריך טבעי
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 14
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 14
היקף מלבן
היקף מלבן
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 2
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 2
תחומי עלייה וירידה של פונקציה
תחומי עלייה וירידה של פונקציה
מרחק של נקודה מישר
מרחק של נקודה מישר
מערכת צירים - סימון וקריאת נקודות
מערכת צירים - סימון וקריאת נקודות

מעבר מייצוג אלגברי של פונקציה לשאר הייצוגים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים