מספרים הופכיים > מספרי > מתמטיקה לכיתה ז'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד מה הם מספרים הופכיים. נראה כיצד מוצאים אותם ואיזו תכונה מיוחדת מאפיינת אותם.

נלמד בשיעור שמספרים הופכיים הם זוג מספרים שמכפלתם שווה ל-1. נראה כי כאשר נתון מספר מסוים, ניתן למצוא את המספר ההופכי לו על ידי החלפת המונה והמכנה זה בזה.

נסביר גם כי ההופכי של 1 הוא גם כן 1, ושלמספר אפס לא קיים הופכי.

נראה שניתן למצוא הופכי של ביטויים אלגבריים, ונדגים כיצד לעשות זאת. נדגיש בנוסף כי חשוב להקפיד לרשום אילו מספרים מותר להציב במשתנה (כדי שהמכנה לא יתאפס).

שיעורים לצפייה בחינם

ניסוח חוקיות - דוגמאות בסיס
ניסוח חוקיות - דוגמאות בסיס
מציאת ביטוי אלגברי והצבת מספרים
מציאת ביטוי אלגברי והצבת מספרים
הצבת מספרים בביטויים אלגבריים
הצבת מספרים בביטויים אלגבריים
מהו משתנה ומהו ביטוי אלגברי
מהו משתנה ומהו ביטוי אלגברי
ניסוח חוקיות - דוגמאות מתקדמות
ניסוח חוקיות - דוגמאות מתקדמות

מספרים הופכיים

טוען וידאו...