שיעורים לצפייה בחינם

זווית – הגדרה, מדידה והשוואה בין זוויות
זווית – הגדרה, מדידה והשוואה בין זוויות
זוויות קודקודיות
זוויות קודקודיות
טרפז
טרפז
סוגי הזויות הנוצרות בין שני ישרים וחותך
סוגי הזויות הנוצרות בין שני ישרים וחותך
משתנה תלוי ובלתי תלוי
משתנה תלוי ובלתי תלוי
כפל בהופכי במקום חילוק
כפל בהופכי במקום חילוק
שרטוט גובה במשולש בשיטת הילד והכדור
שרטוט גובה במשולש בשיטת הילד והכדור

מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 2

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים