שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 14
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 14
שיפוע - חישוב קצב השתנות של פונקציה
שיפוע - חישוב קצב השתנות של פונקציה
נקודה, ישר, קרן וקטע
נקודה, ישר, קרן וקטע
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 1
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 1
מעבר מייצוג מילולי של פונקציה לשאר הייצוגים
מעבר מייצוג מילולי של פונקציה לשאר הייצוגים
שטחים של מצולעים כלליים
שטחים של מצולעים כלליים
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 26
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 26

מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 19

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים