שיעורים לצפייה בחינם

סכום שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית
סכום שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית
תיאור מספרים חיוביים ושליליים בעזרת חצים
תיאור מספרים חיוביים ושליליים בעזרת חצים
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 5
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 5
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 8
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 8
סכום זויות במרובע
סכום זויות במרובע
שטחים של מצולעים כלליים
שטחים של מצולעים כלליים
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 22
מבחן מפמ"ר 2010 שאלה 22

מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 13

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים