שיעורים לצפייה בחינם

טרפז
טרפז
שיטות לסימון פונקציה
שיטות לסימון פונקציה
מקבילית
מקבילית
מעבר מייצוג אלגברי של פונקציה לשאר הייצוגים
מעבר מייצוג אלגברי של פונקציה לשאר הייצוגים
מהו משתנה ומהו ביטוי אלגברי
מהו משתנה ומהו ביטוי אלגברי
יחידות מידה של שטח ומעבר ביניהן
יחידות מידה של שטח ומעבר ביניהן
חזקות עם מעריך טבעי
חזקות עם מעריך טבעי

מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 4

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים